Al Kompis
Din svenska kompis på nätet

alkompis Facebook.jpgWebbportalen "Al-Kompis" är ett modernt verktyg som bidrar positivt till integrationen i det svenska samhället.

Den nya webbportalen ”Al Kompis” är den första oberoende hemsidan i sitt slag. Den är utformad på ett smart och enkelt sätt, med en inriktning i första hand på den arabiskttalande målgruppen i Sverige. ”Al-Kompis” riktar sig även till arabisktalande personer med affärsintressen eller andra förbindelser från utlandet till Sverige.

Syftet med webbportalen ”Al kompis” är framförallt att kunna ge utrymme och vara ett hjälpmedel för arabisktalande personer att ta del av det som händer i Sverige och det svenska samhället. Genom webbportalen ska tillhandahållandet av aktuella nyheter och mer ingående information finnas lätt tillgänglig. En särskild målgrupp som kan tänkas ha användning av webbportalen är de människor med svårigheter i det svenska språket och som därför har det väldigt svårt att ta till sig information samt hänga med i samhällsutvecklingen.

”Al kompis” har inte funnits länge men har redan börjat etablera sig i mediasfären och får idag uppmärksamhet och uppskattning av läsare. Antalet besökare ökar konstant. Webbplatsen har en modern och internationell standard plattform där kopplingarna till socialmedier som facebook och twitter är en integrerad del i plattformen. Detta gör det enkelt och möjligt för gruppen att på ett snabbt och enkelt sätt dela med sig av informationen.

Al Kompis innehållet

1. News
            1.1 Sweden News
            1.2 Europe News
            1.3 Arab News
            1.4 International News
            1.5 Swedish Press
            1.6 Arab Press
            1.7 Sport
            1.8 Behind the markets
 
2. Exclusive AlKompis
            2.1 Field Reports
            2.2 Cultural events
            2.3 Blogs

3. Interesting
            3.1 Light News
            3.2 New Laws
            3.3 From the Courts
            3.4 Op-Ed
            3.5 Quotations
            3.6 Success Stories
            3.7 Polls

4. Europe in Arabic
            (1.2 Europe News)
            4.1 Europe/EU in Brief
            4.2 Europe and the Arab World
            4.3 EU Institutions
            4.5 EU History
            4.6 EU Documents in Arabic

5. Sweden in Arabic
            (1.1 Sweden News)
            5.1 Sweden in Brief
            5.2 Sweden and Arabs
            5.3 Democracy in Sweden
            5.4 Work Contract
            5.5 Investment & Business
            5.6 Visiting Relatives and Friends
            5.7 Tourism in Sweden
            5.8 Universities and Research

6. For New Comers
            6.1 While Waiting for the Residence Permit
6.2 Application Rejection
6.3 After Getting the Residence Permit
6.4 Housing
6.5 Swedish Language
6.6 Swedish Vocabulary
6.7 Diplomas' Verification
6.8 Needed Professions

7. Services in Sweden
            7.1 Addresses and Important Telephone Numbers
            7.2 Health Services
            7.3 Schools
            7.4 Civil Society Organisations
            7.5 Work and Employment
            7.6 Marriage in Sweden
            7.7 Driving cars in Sweden
            7.8 Unions and Unemployment

8. Spaces
8.1 Letter from Municipality

8.1.1 MALMÖ 8.1.2 STOCKHOLM 8.1.3 LINKÖPING 8.1.4 GÖTEBORG
8.1.5 SÖDERTÄLJE 8.1.6 NORRKÖPING 8.1.7 VÄSTERÅS 8.1.8 ÖREBRO
8.1.9 UPPSALA 8.1.10 HELSINGBORG 8.1.11 JÖNKÖPING 8.1.12 ÖSTERSUND
8.1.13 LULEÅ 8.1.14 LUND 8.1.15 ESKILSTUNA 8.1.16 GÄVLE 8.1.17 SUNDSVALL 8.1.18 BORÅS 8.1.19 UMEÅ  8.1.20 OTHERS

8.2 Communities, Associations

8.2.1 Iraq 8.2.2 Syria 8.2.3 Lebanon 8.2.4 Palestine 8.2.5 Libya 8.2.6 Egypt
8.2.7 Tunisia 8.2.8 Morocco 8.2.9 Yemen 8.2.10 Saudi Arabia 8.2.11 Jordan
8.2.12 Others
 
            8.3 Government Institutions in Sweden

            8.3.1 About Institutions
            8.3.2 Migration Board
            8.3.3 Social Insurance Agency
            8.3.4 Tax Agency
            8.3.5 Polis
            8.3.6 Employment Service
            8.3.7 CSN
            8.3.8 SKL
            8.3.9 National Board of Health and Welfare

            8.4. Private Institutions
            8.4.1 Services in Arabic
8.4.2 Tourism & Travel
8.4.3 Restaurants & Events' organization
8.4.4 Personal & Home Assistance
8.4.5 Translation & Linguistic Services
8.4.6 Banks & Money Transfer
8.4.7 Insurance Companies
8.4.8 Telecommunication Services
8.5.9 Swedish Companies in the Arab market

9.  (1.8) Behind the markets

10. Kompis Tech (Technology News)

11. Discussion Forums

12. På svenska (Under construction)
12.1 Händelser
12.2 Sverige i arab media
12.3 Arabvärlden i svenska media
12.4 Arablandär
12.5 Service

c/o Geomedinfo Finlandsgatan 64, 164 74 KISTA
mob: 0704825924
tel:0812057348
www.alkompis.com
info@alkompis.com


راديو الكومبس أسئلة واستفسارات منتديات الكومبس الجريدة الورقية
الأكثر تصفحا اليوم أمس في اسبوع
مصطلح من الأخبار
Utanförskap

04.23.2015 Utanförskap

الكومبس - مصطلحات: Utanförskap مصطلح مؤلف من كلمتين. Utanför تعني خارج، و skap لاحقة تأتي أواخر الكلمات لتحويلها إلى أسماء.

ليصبح المعنى...