ULF PALM / TT

اتحادیه نابینایان خواستار نصب صدای هشدار دهنده بروی خوادرهاست

الكومپس- استکهلم: به نقل از روزنامه بلیکنگه اتحادیه سراسری نابینایان و کم بینایان خواسته است که نصب صدای هشداردهنده درماشین ها/موتورها و وسائل نقلیه که با صدای کم حرکت می‌کنند و سرعت شان تا ۴۰ کیلومتر در ساعت است، باید الزامی شود. در حال حاضر برای وسایط متحرک کم‌صدا با سرعت ۲۰ کیلومتر در ساعت چنین الزامی وضع شده است.

به نقل از رادیو سوئد، نیکلاس ماتسون از اتحادیه سراسری نابینایان و کم بینایان می‌گوید: برای فردی که معلولیت بینایی دارد و بخواهد از جاده‌ای عبور کند، به صدای وسایط گوش می‌دهد، اینکه ماشینی با سرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت بی‌صدا در حرکت باشد مساله مرگ و زندگی است.

ماشین های دوگانه سوز (موترهای که دو سیستم سوخت‌ دارند) و ماشین های الکتریکی در حال افزایش هستند. این وسایط در مقایسه با ماشین های که فقط از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند کم‌صداتر هستند.

از اول جولای تمام ماشین های جدید در اتحادیه اروپا باید با صدا حرکت کنند تا اطرافیان از وجود آن با خبر شوند. حرکت ماشین های جدید با سرعت‌های پایین نسبتاً بی صدا است به همین دلیل حرکت تا سرعت ۲۰ کیلومتر در ساعت باید همراه با صدای هشدار باشد. پس از آنکه در شهرداری کارلسهمن برخی استدلال می‌کنند که صدای ماشین ها باعث آلودگی محیط زیست می‌شود اما نیکلاس ماتسون می‌گوید که این استدلال در اولویت قرار ندارد و نخست امنیت جان آدم‌ها باید مهم باشد.

Check Also

رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد اقامت های مؤقت در سوئد را مورد انتقاد قرار داد

چشم انداز تسویه مهاجرت باعث نگرانی می شود هیچ کشوری در جهان آنچه را که …