Home / جامعه / اداره کاریابی سرویس های خدماتی را کاهش میدهد

اداره کاریابی سرویس های خدماتی را کاهش میدهد

بعد از کاهش کارمندان در اداره کاریابی، اکنون انتظار می‌رود که شماری از دفاتر اداره کاریابی مسدود شود و به همین ترتیب جلسات حضوری با افراد بیکار از بین بروند.

براساس مدارکی که به بخش خبری رادیو سوئد، اِکوت رسیده، از ماه اکتُبر سال جاری ۹۰ درصد افرادی که در اداره کاریابی ثبت نام می‌شوند باید خودشان این کار را با کمک ایزار دیجیتالی انجام بدهند. در عین حال جلسات بین فرد کارجو و کارمند اداره کاریابی در شش ماه اول از طریق تلفون و یا ویدیو صورت گیرد.

اتحادیه شهرداری‌ها و ولایات از این تحول در اداره کاریابی انتقاد می‌کند و به این باور است که شرایط برای افراد بیکار دشوارتر می‌شود. رئیس امور بازارکار در این اتحادیه، پر-آرنی اندرشون، معتقد است که:

– افرادی که زبان بلد نیستند، دانش استفاده از ابزار دیجیتالی را ندارند و چند گروه دیگر که به کمک ضرورت دارند، با مشکلات رو‌به‌رو خواهند شد.

دیجیتالی‌کردن خدمات اداره کاریابی در گذشته جریان داشت ولی اکنون این روند تشدید یافته‌است. این در حالی‌ست که تعداد افراد ثبت شده در این اداره که از واردشدن به بازار کار فاصله زیادی دارند ۸۰ درصد افراد کارجو را تشکیل می‌دهد. به باور پر-آرنی اندرشون از اتحادیه شهرداری‌ها و ولایات، این روند باعث خواهد شد که افراد برای اجرای کار خود به شهرداري ها مراجعه کنند.

– تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد زمانی که دفتری مسدود می‌شود، شماری از وظایف این دفتر به دوش کارمندان شهرىاري ها گذاشته می‌شود.

Check Also

اولین زن فضانورد سوئدی راهی فضا شد

الکومپس – اخبار: نخستین زن سوئدی، بعداز ظهر دیروز از پایگاه بایکوُنور در قزاقستان به …