Home / تازه واردان / اشتغال در سوئد

اشتغال در سوئد

 

شما میخواهید که زندگی تان را تأمین کنید. می خواهید خودتان امرار معاش کنید.
چگونه همه می توانند تقاضای شغل کنند ؟

شما می توانید به نحوه های مختلف جویای شغل باشید. به شیوه های مختلفی می توان کار پیدا کرد. ممکن است مدتی طول بکشد تا کار پیدا کنید. یاد گرفتن سریع زبان سوئدی در پیدا کردن شغل بسیار به شما کمک می کند .
در اینجا اطلاعاتی درباره یافتن کار و همچنین اطلاعاتی درباره قرارداد استخدامی وجود دارد.

دو گونه مختلف استخدام در سوئد وجود دارد:
– استخدام دائم tillsvidareanställning بدین معناست که شما استخدام ثابت هستید. چنین استخدامی دارای یک تاریخ پایانی نیست.
– استخدام موقت tidsbegränsad anställning بدین معناست که شما برای یک دوره زمانی مشخص استخدام هستید.

شما می‌توانید از راه‌های گوناگون در جویایی کار باشید.
• شما می‌توانید به اداره کاریابی Arbetsförmedlingen مراجعه کنید و از طریق آگهی‌های شغلی آنان یک کار پیدا کنید.
• شما می‌توانید با شرکت‌های به کارگماریbemanningsföretag و شرکت‌های استخدامی rekryteringsföretag تماس بگیرید. یک شرکت‌های به کارگماریbemanningsföretag شرکتی است که نیروی کار را به دیگر شرکت‌ها اجاره می‌دهد و یک شرکت استخدامی rekryteringsföretag شرکتی است که نیروی کار مورد نیاز را برای دیگر شرکت‌ها پیدا می‌کند.
• شما همچنین می‌توانید به آگهی‌های روزنامه‌ها یا آگهی‌های اینترنتی پاسخ بدهید.
• شما می‌توانید مستقیماً با کارفرماها تماس بگیرید.
• شما می‌توانید از دوستان و آشنایان خود پرس و جو کنید.
اداره شغل یابی
اداره شغل یابی یا کاریابیArbetsförmedlingen یک اداره دولتی است و دفترهای آن در سراسر کشور وجود دارد. اداره کاریابی به شما می‌گوید که چگونه می‌توانید یک کار پیدا کنید. شما می‌توانید اطلاعاتی درباره حرفه‌ها و آموزش‌های گوناگون از اداره کاریابی دریافت کنید و یاد بگیرید که چگونه می‌توان یک درخواست کار را نوشت.
اداره کار یابی آگهی کارهای موجود را در وبگاه اینترنتی خود قرار می‌دهد. شما می‌توانید کارهای موجود را در وبگاه اینترنتی اداره کاریابی به نام Platsbanken پیدا کنید:
www.arbetsformedlingen.se
پس از آنکه شما اقامت خود را دریافت کنید، مهم است که به اداره کاریابی مراجعه کنید و به عنوان جوینده کار در آنجا نامنویسی کنید. در این صورت خواهید توانست به یکی از برنامه‌های اداره کاریابی وارد شوید. شما بایستی خودتان شخصاً به یکی از دفترهای اداره کاریابی مراجعه کنید و در آنجا نام نویسی کنید
قرارداد شغلی
هنگامی که شما یک کار گرفته‌اید بایستی یک قراردادanställningsavtal یا anställningskontrakt استخدامی را امضا کنید. در یک قرارداد استخدامی بایستی چنین چیزهائی قید شده باشد:
• نام و شماره شناسائی personnummer
• نام محل کار
• تاریخ آغاز زمان استخدام
• وظیفه‌های شغلی و عنوان شغلی
• نوع استخدام
• تاریخ فسخ قرارداد، به عبارت دیگر روزی که کار شما پایان یافته است و روزی که از آن پس دستمزدی دریافت نخواهید کرد
• میزان دستمزد
• میزان مرخصی استحقاقی شما.
اگر مریض هستید و یا آسیب دیده اید و نمیتوانید کار کنید
غرامت بیماری پولی هست که شما می توانید دریافت کنید اگر شما نمی توانید کار کنید و دلیل آن مریض بودن شما است و یا آسیب دیده اید. روز اول که شما بیمار هستید یک دوره انتظار(karensdag) هست. این بدان معنی است که طی آن غرامت بیماری و حقوق در آن روز پرداخت نمی‌شود. از روز دوم بیماری ۸۰ درصد از حقوق را دریافت میکنید.حقوق ۱۴ روز اول بیماری را اگر مستخدم هستید، از طرف کارفرما دریافت خواهید کرد.
اگر شما بیش از ۱۴ روز از کار خود در خانه باشید کارفرما باید به صندوق بیمه‌ همگانی اطلاع دهد. صندوق بیمه همگانی ‏در مورد پرداخت حقوق بیماری تصمیم خواهد گرفت. چرا که صندوق بیمه‌ همگانی پس از آن تصمیم می گیرد. و شما باید یک گواهی دکتر با خود داشته باشید تا علت چرا شما نمی توانید کار کنید در آن توضیح داده شده باشد.
شما همچنین ممکن است غرامت از صندوق بیمه‌ همگانی دریافت کنید اگر شما بی کار، خود اشتغال، مريض و یا در مرخصی والدین و یا شايد از زخمی رنج می بريد و حقوق خود را از دست داده اید. باید از روز اول به صندوق بیمه‌ همگانی اطلاع دهید.

بيشتر بخوانيد و بدانيد از هرانچه که جدید است و از هرانچه که به عمل می آید شما می توانید از طریق وب سایت صندوق بیمه همگانی Försäkringskassan که چه مقدار شما میتوانید از مزیت پول که به شما دریافت خواهد شد استفاده کنید و اگر ناخوش و مریض شدید به سرویس خدماتErsättningskollen مراجعه کنید.
شما میخواهید که زندگی تان را تأمین کنید. می خواهید خودتان امرار معاش کنید.
چگونه همه می توانند تقاضای شغل کنند ؟
شما می توانید به نحوه های مختلف جویای شغل باشید. به شیوه های مختلفی می توان کار پیدا کرد. ممکن است مدتی طول بکشد تا کار پیدا کنید. یاد گرفتن سریع زبان سوئدی در پیدا کردن شغل بسیار به شما کمک می کند .
در اینجا اطلاعاتی درباره یافتن کار و تأسیس شرکت و همچنین اطلاعاتی درباره قرارداد استخدامی وجود دارد.

دو گونه مختلف استخدام در سوئد وجود دارد:
– استخدام دائم tillsvidareanställning بدین معناست که شما استخدام ثابت هستید. چنین استخدامی دارای یک تاریخ پایانی نیست.
– استخدام موقت tidsbegränsad anställning بدین معناست که شما برای یک دوره زمانی مشخص استخدام هستید.

شما می‌توانید از راه‌های گوناگون در جویایی کار باشید.
• شما می‌توانید به اداره کاریابی Arbetsförmedlingen مراجعه کنید و از طریق آگهی‌های شغلی آنان یک کار پیدا کنید.
• شما می‌توانید با شرکت‌های به کارگماریbemanningsföretag و شرکت‌های استخدامی rekryteringsföretag تماس بگیرید. یک شرکت‌های به کارگماریbemanningsföretag شرکتی است که نیروی کار را به دیگر شرکت‌ها اجاره می‌دهد و یک شرکت استخدامی rekryteringsföretag شرکتی است که نیروی کار مورد نیاز را برای دیگر شرکت‌ها پیدا می‌کند.
• شما همچنین می‌توانید به آگهی‌های روزنامه‌ها یا آگهی‌های اینترنتی پاسخ بدهید.
• شما می‌توانید مستقیماً با کارفرماها تماس بگیرید.
• شما می‌توانید از دوستان و آشنایان خود پرس و جو کنید.
اداره شغل یابی
اداره شغل یابی یا کاریابیArbetsförmedlingen یک اداره دولتی است و دفترهای آن در سراسر کشور وجود دارد. اداره کاریابی به شما می‌گوید که چگونه می‌توانید یک کار پیدا کنید. شما می‌توانید اطلاعاتی درباره حرفه‌ها و آموزش‌های گوناگون از اداره کاریابی دریافت کنید و یاد بگیرید که چگونه می‌توان یک درخواست کار را نوشت.
اداره کار یابی آگهی کارهای موجود را در وبگاه اینترنتی خود قرار می‌دهد. شما می‌توانید کارهای موجود را در وبگاه اینترنتی اداره کاریابی به نام Platsbanken پیدا کنید:
www.arbetsformedlingen.se
پس از آنکه شما اقامت خود را دریافت کنید، مهم است که به اداره کاریابی مراجعه کنید و به عنوان جوینده کار در آنجا نامنویسی کنید. در این صورت خواهید توانست به یکی از برنامه‌های اداره کاریابی وارد شوید. شما بایستی خودتان شخصاً به یکی از دفترهای اداره کاریابی مراجعه کنید و در آنجا نام نویسی کنید
قرارداد شغلی
هنگامی که شما یک کار گرفته‌اید بایستی یک قراردادanställningsavtal یا anställningskontrakt استخدامی را امضا کنید. در یک قرارداد استخدامی بایستی چنین چیزهائی قید شده باشد:
• نام و شماره شناسائی personnummer
• نام محل کار
• تاریخ آغاز زمان استخدام
• وظیفه‌های شغلی و عنوان شغلی
• نوع استخدام
• تاریخ فسخ قرارداد، به عبارت دیگر روزی که کار شما پایان یافته است و روزی که از آن پس دستمزدی دریافت نخواهید کرد
• میزان دستمزد
• میزان مرخصی استحقاقی شما.
اگر مریض هستید و یا آسیب دیده اید و نمیتوانید کار کنید
غرامت بیماری پولی است که شما می توانید دریافت کنید اگر شما نمی توانید کار کنید و دلیل آن مریض بودن شما است و یا آسیب دیده اید. روز اول که شما بیمار هستید یک دوره انتظار(karensdag) است. این بدان معنی است که طی آن غرامت بیماری و حقوق در آن روز پرداخت نمی‌شود. از روز دوم بیماری ۸۰ درصد از حقوق را دریافت میکنید.حقوق ۱۴ روز اول بیماری را اگر مستخدم هستید، از طرف کارفرما دریافت خواهید کرد.
اگر شما بیش از ۱۴ روز از کار خود در خانه باشید کارفرما باید به صندوق بیمه‌ همگانی اطلاع دهد. صندوق بیمه همگانی ‏در مورد پرداخت حقوق بیماری تصمیم خواهد گرفت. برای اینکه صندوق بیمه‌ همگانی تصمیم بگیرد باید یک گواهی دکتر با خود داشته باشید تا علت چرا شما نمیتوانید کار کنید در آن توضیح داده شده باشد.
شما همچنین ممکن است غرامت از صندوق بیمه‌ همگانی دریافت کنید اگر شما بی کار، خود اشتغال، مريض و یا در مرخصی والدین و یا شايد از زخمی رنج ببريد و حقوق خود را از دست داده اید. شما باید از روز اول به صندوق بیمه‌ همگانی اطلاع دهید.

بيشتر بخوانيد و بدانيد از هرانچه که جدید است و از هرانچه که به عمل می آید شما می توانید از طریق وب سایت صندوق بیمه همگانی Försäkringskassan که چه مقدار شما میتوانید از مزیت پول که به شما دریافت خواهد شد استفاده کنید و اگر ناخوش و مریض شدید به سرویس خدماتErsättningskollen مراجعه کنید

شما میخواهید که زندگی تان را تأمین کنید. می خواهید خودتان امرار معاش کنید.
چگونه همه می توانند تقاضای شغل کنند ؟
شما می توانید به نحوه های مختلف جویای شغل باشید. به شیوه های مختلفی می توان کار پیدا کرد. ممکن است مدتی طول بکشد تا کار پیدا کنید. یاد گرفتن سریع زبان سوئدی در پیدا کردن شغل بسیار به شما کمک می کند .
در اینجا اطلاعاتی درباره یافتن کار و تأسیس شرکت و همچنین اطلاعاتی درباره قرارداد استخدامی وجود دارد.

دو گونه مختلف استخدام در سوئد وجود دارد:
– استخدام دائم tillsvidareanställning بدین معناست که شما استخدام ثابت هستید. چنین استخدامی دارای یک تاریخ پایانی نیست.
– استخدام موقت tidsbegränsad anställning بدین معناست که شما برای یک دوره زمانی مشخص استخدام هستید.

شما می‌توانید از راه‌های گوناگون در جویایی کار باشید.
• شما می‌توانید به اداره کاریابی Arbetsförmedlingen مراجعه کنید و از طریق آگهی‌های شغلی آنان یک کار پیدا کنید.
• شما می‌توانید با شرکت‌های به کارگماریbemanningsföretag و شرکت‌های استخدامی rekryteringsföretag تماس بگیرید. یک شرکت‌های به کارگماریbemanningsföretag شرکتی است که نیروی کار را به دیگر شرکت‌ها اجاره می‌دهد و یک شرکت استخدامی rekryteringsföretag شرکتی است که نیروی کار مورد نیاز را برای دیگر شرکت‌ها پیدا می‌کند.
• شما همچنین می‌توانید به آگهی‌های روزنامه‌ها یا آگهی‌های اینترنتی پاسخ بدهید.
• شما می‌توانید مستقیماً با کارفرماها تماس بگیرید.
• شما می‌توانید از دوستان و آشنایان خود پرس و جو کنید.
اداره شغل یابی
اداره شغل یابی یا کاریابیArbetsförmedlingen یک اداره دولتی است و دفترهای آن در سراسر کشور وجود دارد. اداره کاریابی به شما می‌گوید که چگونه می‌توانید یک کار پیدا کنید. شما می‌توانید اطلاعاتی درباره حرفه‌ها و آموزش‌های گوناگون از اداره کاریابی دریافت کنید و یاد بگیرید که چگونه می‌توان یک درخواست کار را نوشت.
اداره کار یابی آگهی کارهای موجود را در وبگاه اینترنتی خود قرار می‌دهد. شما می‌توانید کارهای موجود را در وبگاه اینترنتی اداره کاریابی به نام Platsbanken پیدا کنید:
www.arbetsformedlingen.se
پس از آنکه شما اقامت خود را دریافت کنید، مهم است که به اداره کاریابی مراجعه کنید و به عنوان جوینده کار در آنجا نامنویسی کنید. در این صورت خواهید توانست به یکی از برنامه‌های اداره کاریابی وارد شوید. شما بایستی خودتان شخصاً به یکی از دفترهای اداره کاریابی مراجعه کنید و در آنجا نام نویسی کنید
قرارداد شغلی
هنگامی که شما یک کار گرفته‌اید بایستی یک قراردادanställningsavtal یا anställningskontrakt استخدامی را امضا کنید. در یک قرارداد استخدامی بایستی چنین چیزهائی قید شده باشد:
• نام و شماره شناسائی personnummer
• نام محل کار
• تاریخ آغاز زمان استخدام
• وظیفه‌های شغلی و عنوان شغلی
• نوع استخدام
• تاریخ فسخ قرارداد، به عبارت دیگر روزی که کار شما پایان یافته است و روزی که از آن پس دستمزدی دریافت نخواهید کرد
• میزان دستمزد
• میزان مرخصی استحقاقی شما.
اگر مریض هستید و یا آسیب دیده اید و نمیتوانید کار کنید
غرامت بیماری پولی است که شما می توانید دریافت کنید اگر شما نمی توانید کار کنید و دلیل آن مریض بودن شما است و یا آسیب دیده اید. روز اول که شما بیمار هستید یک دوره انتظار(karensdag) است. این بدان معنی است که طی آن غرامت بیماری و حقوق در آن روز پرداخت نمی‌شود. از روز دوم بیماری ۸۰ درصد از حقوق را دریافت میکنید.حقوق ۱۴ روز اول بیماری را اگر مستخدم هستید، از طرف کارفرما دریافت خواهید کرد.
اگر شما بیش از ۱۴ روز از کار خود در خانه باشید کارفرما باید به صندوق بیمه‌ همگانی اطلاع دهد. صندوق بیمه همگانی ‏در مورد پرداخت حقوق بیماری تصمیم خواهد گرفت. برای اینکه صندوق بیمه‌ همگانی تصمیم بگیرد باید یک گواهی دکتر با خود داشته باشید تا علت چرا شما نمیتوانید کار کنید در آن توضیح داده شده باشد.
شما همچنین ممکن است غرامت از صندوق بیمه‌ همگانی دریافت کنید اگر شما بی کار، خود اشتغال، مريض و یا در مرخصی والدین و یا شايد از زخمی رنج ببريد و حقوق خود را از دست داده اید. شما باید از روز اول به صندوق بیمه‌ همگانی اطلاع دهید.

بيشتر بخوانيد و بدانيد از هرانچه که جدید است و از هرانچه که به عمل می آید شما می توانید از طریق وب سایت صندوق بیمه همگانی Försäkringskassan که چه مقدار شما میتوانید از مزیت پول که به شما دریافت خواهد شد استفاده کنید و اگر ناخوش و مریض شدید به سرویس خدماتErsättningskollen مراجعه کنید

کار و فرزندان كودک
بیمه والدین این امکان را فراهم میسازد که مادران و پدران بتوانند در خانه مانده و از کودک خود مراقبت کنند. حقوق مرخصی بچه داری آن کمک اقتصادی است که مادران و پدران دریافت می کنند تا بتوانند با کودک خود در خانه بمانند. حقوق مرخصی بچه داری به مدت 480 روز پرداخت میشود. پدر یک نوزاد حق دارد تا 10 روز حقوق موقت مرخصی بچه داری دریافت کند.

اگر پدر و مادر به صورت مشترک حق سرپرستی کودک را به عهده دارند، هرکدامشان حق استفاده از 240 روز حقوق مرخصی بچه داری را دارند. از این تعداد، 60 روز برای هر یک از آنان رزرو شده است.

خدمات کودک یاری
خدمات کودک یاری اشاره به خدماتی دارد که برای نگهداری از کودک در اختیار مادران و پدران به هنگامی که آنان مشغول کار یا تحصیل هستند، گذاشته می شود مانند مدرسه آمادگی، مهد کودک خانوادگی و مراکز ساعات فراغت. به هنگام کار و یا تحصیل مادران و پدران، کودک حق دارد از خدمات کودک یاری برخوردار شود. مادران و پدرانی که کارجو هستند ویا از مرخصی والدین برای نگهداری از یک کودک دیگر استفاده میکنند می توانند از حق استفاده از خدمات کودک یاری برخوردار شوند. خدمات کودک یاری از سوی کمون ها عزضه میشود اما خدمات کودک یاری خصوصی نیز وجود دارد. کودکان یک تا پنج ساله حق دارند به مهد کودک یا مهد کودک خانوادگی بروند. اگر شما به دنبال یافتن کارید ویا در خانه سرگرم نگهداری از خواهر یا برادر کوچک تر کودکتان هستید فرزند شما حق دارد که از خدمات کودک یاری به مدت تقریبا سه ساعت در روز یا 15 ساعت در هفته برخوردار شود.

با کمون محل زندگی خود تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری درباره خدمات کودک یاری در جایی که زندگی می کنید بدست آورید.

اگر کودکتان بیمار است
ا شما می توانید از حقوق مرخصی بچه داری استفاده کنید. به آن «حقوق موقت مرخصی بچه داری» می گویند. نام دیگر آن مراقبت از کودک یا VAB است. در این حالت شما 80 درصد حقوق خودتان را دریافت میکنید. شما می توانید حد اکثر به مدت 120 روز در سال از این حقوق موقت استفاده کنید.

Check Also

بازدید سرزده از یک مرکز دندانپزشکی؛ خطر از بيخ گوش بيماران گذشت

یک سال پیش یک کلینیک دندانپزشکی در سِوخو به دلیل کمبودهائی که داشت تعطیل شد. …