Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

برتری سوئد در شاخص نوآوری اتحادیه اروپا

الکومپس- استکهلم: سوئد برای ده سال پی ‌هم در شاخص نوآوری اتحادیه اروپا مقام نخست را از آن خود می‌کند. شاخص نوآوری اتحادیه اروپا مبتنی بر تولیدات جدید از سوی شرکت‌های کوچک و متوسط است که مقدار بودجه را نیز در بر می‌گیرد.

به گزارش رادیو سوئد، پتر استرومبک، دبیرکل اداره ثبت اختراعات می‌گوید: ما در سوئد بطور کامل مجهز هستیم. با آنکه کشور کوچکی شمرده می‌شویم اما شناخت و وسعت منحصر به فرد در سطح جهانی داریم.

به گزارش از کمسیون اتحادیه اروپا دلیل چنین موقعیتی سطح بلند تحصیلات عالی، زیرساخت‌های موثر در زمینه داده‌ها و تکنولوژی معلوماتی است. در ضمن تسهیلات خوب در زمینه پژوهش و نوآوری وجود دارد.

اما سوئد در راه اندازی نوآوری‌ها و اختراعات جدید و سرمایه‌گذاری روی شرکت‌‌های خصوصی که در زمینه توسعه و پژوهش فعال باشند، توانایی چندانی ندارد.

پتر استرومبک می‌گوید: پیش از همه ما باید با تقویت شرکت‌ها که دانش محور هستند امکان حمایت بیشتر را فراهم کنیم. شرکت‌های کوچک و متوسط باید مبنی بر یک سیستم قوی پشتیبان نوآوری، مورد حمایت قرار گیرند و زمینه سرمایه‌گذاری‌های مختلف فراهم شود.

برای پنج سال پی هم توانایی تولید اختراعات جدید در اتحادیه اروپا در حال رشد است اما این خطر وجود دارد که به دلیل همه گیر کرونا این روند کندتر شود.

Check Also

رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد اقامت های مؤقت در سوئد را مورد انتقاد قرار داد

چشم انداز تسویه مهاجرت باعث نگرانی می شود هیچ کشوری در جهان آنچه را که …