Home / تازه واردان / بی‌نظمی‌های مالی در قراردادهای اداره مهاجرت

بی‌نظمی‌های مالی در قراردادهای اداره مهاجرت

تلویزیون سوئد نشان از بی‌نظمی‌های مالی در قراردادهای اداره مهاجرت با مرکز پناهندگی Pite می‌دهد

الكومپس – استكهلم: در گزارش تلویزیون سوئد SVT آمده که اداره مهاجرت برای چندین سال فاکتورهای مرکز پذیرش پناهجویان (Pite Havsbad) را تدقيق نكرده و پول‌های اضافی پرداخت کرده است

و طبق گزارش که تلویزیون نشر کرده، اداره مهاجرت یک قرارداد یک ساله با مرکز پذیرش بسته بوده است که به موجب آن اداره مهاجرت ۶۰ میلیون کرون برای اجاره و ۴۰ میلیون کرون برای هزینه های عملیاتی مانند برق، آب، گرمایش و تمیز کردن به مرکز پذیرش پرداخت کرد اما این گزارش هزینه های دیگری نیز در بر داشته که در قرارداد ثبت نشده است

به عنوان مثال، هزینه های اضافی شامل، صدهزار کرون برای کلید های از دست رفته، دو میلیون کرون برای از بين بردن حشرات موذی و سی هزار کرون در ماه برای خدمات اینترنت بود .

که طبق قراردادِ بین دو طرف اداره مهاجرت نبایستی این هزینه‌هاى را پرداخت كند، كه آنها را پرداخت كرده است.

Check Also

اولین زن فضانورد سوئدی راهی فضا شد

الکومپس – اخبار: نخستین زن سوئدی، بعداز ظهر دیروز از پایگاه بایکوُنور در قزاقستان به …