Home / خبرها / تشدید مجازات جرایم بر ضد سیاستمداران
وزیر دادگستری سوئد. عکس: Jessica Gow/TT, Erik Simander/TT.

تشدید مجازات جرایم بر ضد سیاستمداران

دولت سوئد در صدد این است که با تغییر قانون امکان مجازات شدیدتر مرتکبان جرم برضد سیاستمداران یا خویشان و نزدیکان آنها را فراهم آورد.

مورگان یوهانسون، وزیر دادگستری سوئد در این زمینه می‌گوید که بزهکاری که رفتار بزهکارانه ‍‌اش متوجه معتمدین انتخاب شده‌ مردم است تنها آن سیاستمداران  را آسیب نمی رساند بلکه بطور کلی برکارکرد نظام دموکراتیک نیز ضربه می‍زند.

مورگان یوهانسون می‌افزاید که چنین رفتار بزهکارانه‌ای می‌تواند در مواردی به خودداری شهروندان از نامزد‌ی برای مسئولیت‌های سیاسی بیانجامد که در این صورت پایه‌های دموکراسی به خطر می‌افتد.

زمینه تغییر قانون برای تشدید کیفر بزهکاران یاد شده این است که به گزارش شورای پیشگیری از بزهکاری در سال ۲۰۱۶ از هر چهار فرد سیاستمدار، یک تن مورد مزاحمت، تهدید و خشونت قرار گرفته است.

پیش نویس قانونی که برای تشدید مجازات بزهکاران یاد شده تهیه شده دیروز چهارشنبه ۱۲ مه برای بررسی حقوقی به شورای بررسی قوانین سوئد فرستاده شد و در نظر است که چنین قانونی در سال جاری  به تصویب رسد و از ژانویه سال ۲۰۲۰ اجرایی شود.

برخی از نهادهای مهم سیاسی و اجتماعی مانند شورای پیشگیری از بزهکاری، سازمان پلیس کشور و دادستانی کل نسبت به پیشنهاد تشدید مجازات در این زمینه ابراز موافقت کرده‌اند. اما برای نمونه اتحادیه روزنامه نگاران سوئد این پیشنهاد را پیشنهادی محدود ارزیابی کرده و خواستار این شده که تشدید مجازات نه تنها شامل بزهکاری‌های برضد سیاستمداران بلکه شامل جرایم بر ضد روزنامه‌نگاران نیز باشد. مورگان یوهانسون در واکنش به پیشنهاد اتحادیه‌ روزنامه نگاران ضرورت تشدید مجازات در این زمینه را تایید می‌کند و می‌افزاید که برای تغییر قانونی که شامل جرایم برضد گروه‌‌های دیگری مانند روزنامه‌نگاران نیز باشد  اقداماتی در  وزارت دادگستری درحال انجام است.

Check Also

على رغم لغو شدن، صندوق بیمه‌های همه‌گانی بیش از ۳۷ میلیون کرون پرداخت کرده است

الکومپس – سوئد: در طول ۵ سال گذشته، مجوز فعالیت ۴۰ شرکت کمک‌یاری توسط سازمان …