تشکیل دولت آیندۀ سوئد به کجا می انجامد

از سمت راست اولف کریسترسون رهبر مودراتها، اندریاس نورلین رئیس پارلمان و جیمی اوکسون رهبر دموکراتهای سوئد.
عکس: Janerik Henriksson/TT, Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT, Henrik Montgomery/TT

 

امروز، دومین دور مذاکرات رئیس پارلمان با سران هشت حزب پارلمانی شروع می‌شود. از دور اول این مذاکرات نتیجه‌ای برای تشکیل دولت آینده سوئد به دست نیامده است.

به نظر “یوناس شوستِد”، رهبر حزب چپ، راه حل خروج از چالش کنونی، تشکیل یک دولت اقلیت سوسیال دموکرات است. او در گفتگویی با برنامۀ بامدادی رادیو سوئد،

P1 morgon  به آرای کمتر بلوک احزاب بورژوایی نسبت به بلوک احزاب سبز و سرخ و عدم توانایی آنها برای تشکیل دولت اشاره کرد و گفت “استفان لوون” باید با احزاب دیگر گفتگو کند و دولت جدیدی تشکیل دهد.

او ارائۀ بودجه‌ای مشترک مانند دورۀ گذشته توسط بلوک سبز و سرخ و همکاری با احزاب در ورای جناح‌‌بندی‌های کنونی را مناسب‌ترین راه حل دانست.

او درمورد خواست‌های حزب چپ برای بودجۀ مشترک نیز ازجمله به اصلاح مقررات خدمات دندان‌پزشکی و افزایش دستمزد زنان اشاره کرد.

“اندرش ییگه‌”مَن از حزب سوسیال‌دموکرات نیز در گفتگو با برنامه بامدادی رادیو سوئد بهترین راه‌حل را همکاری فراجناحی ‌دانست. به عقیده‌ او گذشت زمان امکان این همکاری را کاهش می‌دهد. او گفت پیش از انتخابات نیز حزب سوسیال‌دموکرات بر همکاری فراجناحی تاکید کرده بود و اینک نیز آن را بهترین راه حل برای سوئد و پیشرفت آن می‌داند.

او در پاسخ به این که آیا حزب سوسیال‌دموکرات با یک دولت اقلیت بورژوایی با نخست‌وزیری “اولف کریسترشوُن”، رهبر حزب مودرات موافقت خواهدکرد نیز گفت این پرسش را باید خود او پاسخ دهد، اما چنانچه ضرورتی دراین مورد پیش بیاید، حزب او به آن رای خواهدداد.

“گوننارشتروممِر”، دبیرسیاسی حزب مودرات نیز در گفتگو با این برنامه،  نیاز به وقت برای خروج از این بحران  اشاره کرد.

در برنامۀ بامدادی رادیو سوئد با “ییمی اُکسوُن”، رهبر حزب دموکرات‌های سوئد نیز گفتگو شد و  ازجمله قول او  از حزب مودرات، به دفعات تماس‌هایی با این حزب گرفته شده است.

او گفت بسیاری در حزب مودرات از این آشفته هستند که چرا حزبشان با همکاری حزب دموکرات‌های سوئد برای تشکیل دولت اقدام نمی‌کند.

این حزب با نقش تعیین‌کننده‌ای که در پارلمان به دست آورده و شرایطی که برای همکاری مطرح کرده،، مانعی در راه تشکیل دولتی اقلیت به ویژه توسط بلوک بورژوایی شده است. دو حزب سنتر و لیبرال به شدت با همکاری با این حزب مخالف هستند.

منبع رادیو سوئد

Check Also

رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد اقامت های مؤقت در سوئد را مورد انتقاد قرار داد

چشم انداز تسویه مهاجرت باعث نگرانی می شود هیچ کشوری در جهان آنچه را که …