Home / خبرها / تلاش دولت برای ارتقا دادن آموزش در مناطق آسیب‌پذیر ناموفق بود
Henrik Montgomery/TT

تلاش دولت برای ارتقا دادن آموزش در مناطق آسیب‌پذیر ناموفق بود

با وجود تخصیص منابع مالی، دولت موفق نشده است در برنامه جذب آموزگاران به مناطق آسیب‌پذیر موفق باشد.

تنها در حدود نیمی از پولی که دولت به عنوان پاداش به آموزگاران در مناطق آسیب‌پذیر می‌پردازد، مصرف شده است.

روبرت فالگرن، معاون دبیراول اتحادیه اموزگاران از این موضوع خرسند نیست: این موضوع بسیار جدی است پولی که برای این مدارس در دشوارترین شرایط اختصاص داده شده تاکنون مصرف نشده است.

قرار بود مدارسی که در مناطق آسیب‌پذیر هستند، بتوانند تا ۵۰۰۰ کرون بیشتر به معلمینی بپردازند که در این مدارس آغاز به کار می‌کنند و بدین ترتیب آموزگاران باتجربه بیشتری به مدارس اینچنینی راه یابند.

اکنون قرار است که از پاییز سال جاری، میزان دستمزد آموزگاران در این مناطق تا ۱۰۰۰۰ کرون افزایش یابد. همچنین شرایط دریافت این افزایش حقوق آسانتر خواهد شد تا به این ترتیب، مدارس بیشتری بتوانند معلمین باتجربه را جذب کنند.

Check Also

إمام وستروس شغل “مناسب مسلمانان” را به کارجویان نصيحت ومعرفی می کرد

یکی از امامان مساجدی که در بازداشت هستند و پلیس امنیت سوئد خواهان اخراج آنان …