پتر لوندگرین نامزد مطرح حزب دموکرات سوئد در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا. عکس: Tomas Oneborg/SvD/TT

دموکرات سوئد: برکسیت باعث شد در مورد اتحادیه اروپا تغييرنظر دهیم

پتر لوندگرین نامزد مطرح حزب دموکرات سوئد در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در گفتگو با برنامه صبح‌گاهی کانال یک رادیو سوئد تغییرات جهانی را دلیل تغییر موضعگیری این حزب برای خروج از اتحادیه اروپا عنوان می‌کند.

حزب دموکرات سوئد از جمله احزابی است که هواداران و رای‌دهندگان آن خواهان خروج از اتحادیه اروپا بوده اند. بر اساس نظرسنجی که خزان سال گذشته از سوی مرکز آمار انجام یافت تقریباً نیمی از هواداران این حزب خواهان خروج سوئد از اتحادیه اروپا بوده اند و این حزب پیش از این طرحی را به منظور راه اندازی همه پرسی راه انداخته بود.

اما چه شد که این حزب از طرح همه پرسی انصراف داد و حتى با یک گام پیشتر نماینده خود را به پارلمان اتحادیه اروپا می‌فرستد. پتر لوندگرین باور دارد که چرخش سریع این حزب از مواضع سختگیرانه نسبت به حضور سوئد در اتحادیه اروپا بر می‌گردد به نتایج برکسیت. پیامدهایی که اقدام بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا به جا گذاشته است باعث تغییر موضع این حزب دست راستی شده است.

پتر لوندگرین می‌گوید: فکر می‌کنم که این نخستین بار است که ما می‌توانیم با حضور در پارلمان روی سیاست‌های اتحادیه اثر گذاری کنیم. این بهتر خواهد بود برای سیاست ورزی نخست فرصت دهیم. بعدا خواهیم دید که کدام مسیر را انتخاب کنیم. حزب ما حزبی است که با تغییرات جهانی خود را عیار می کند و سریع تغییر موضع می‌دهد.

Check Also

رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد اقامت های مؤقت در سوئد را مورد انتقاد قرار داد

چشم انداز تسویه مهاجرت باعث نگرانی می شود هیچ کشوری در جهان آنچه را که …