Foto: Fredrik Sandberg / TT kod 10080

دولت 12 هزار کرسی جدید برای آموزش عالی فراهم کرد

الکومپس- استکهلم: وزیر آموزش عالی و تحقیقات، ماتیلدا ارنکرانس اعلام کرد که دولت برای تأمین نیاز روز افزون به آموزش عالی ، امسال یک میلیارد کرون اختصاص داده است تا بیش از 12 هزار کرسی دانشگاهی جدید را تأمین کند. طبق گزارش رادیو سوئد.

در ترم بهار تعداد قابل توجهی از دانشجویان متقاضی ثبت نام در دانشگاه ها و دانشکده ها ثبت شد. تعداد متقاضیان در کل 13 درصد افزایش یافته است.

به عربی الکومبس

Check Also

زبان سوئدى را به شیوه ای سرگرم کننده بیآموزید

تمرین زبان سوئدی را شروع کنید در اینجا برنامک (آپ) و وبسایت هایی وجود دارند …