Home / تازه واردان / دویست میلیون کرون برای نگهداری از پناهجویان جوان‌

دویست میلیون کرون برای نگهداری از پناهجویان جوان‌

دولت سوئد نزدیک به دویست میلیون کرون دیگر برای نگهداری پناهجویان جوان به شهرداری‌ها پرداخت می‌کند.

دولت سوئد در پی پرداخت کمک هزینه به شهرداری‌ها در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، امسال نیز مبلغ ۱۹۵ میلیون کرون به عنوان کمک‌ هزینهٔ موقت به شهرداری‌ها اختصاص داده است.

هدف از این کمک هزینه فراهم آوردن امکان نگهداری از پناهجویان جوانی است که تنها به سوئد آمده اند و اکنون به ۱۸ سالگی رسیده اند و بنابراین مشمول وظایف مسئولان شهرداری نیستند. این پناهجویان در روند رسیدگی ادارهٔ مهاجرت به درخواست پناهندگی خود هستند.
دولت سوئد به همین منظور در سال ۲۰۱۷ مبلغ ۳۹۰ میلیون کرون و در سال ۲۰۱۸ مبلغ ۳۹۵ میلیون کرون در اختیار شهرداری‌ها قرار داد و امسال نیز به دادن کمک هزینه ادامه می‌دهد اما مبلغ کمک هزینه به ۱۹۵ میلیون کرون کاهش داده شده‌ است.
کمک‌ هزینهٔ یاد شده بر حسب شمار پناهجویان جوان ساکن هر شهرداریی به آنها داده می شود. در حال حاضر شمار این پناهجویان در شهرداری‌های سوئد مجموعا حدود ۲۳۰۰ تن است.

Check Also

اریک اولن هاگ میدان را به نفع نیامکو صبونی برای رهبری حزب ترک کرد

اریک اولن‌هاگ، نامزدی خود را برای رهبری حزب لیبرال پس گرفت. اینک تنها نامزد باقی‌مانده …