Home / تازه واردان / روايت مادری با سه فرزند از عواقب دوبلین
Johan Nilsson/TT, Henrik Montgomery/TT & Shakila Edizada/Sveriges Radio

روايت مادری با سه فرزند از عواقب دوبلین

آرزو با سه فرزند خود از طریق ایتالیا به سوئد آمد، ولی به عوض به‌دست آوردن سرپناه مجبور شد ۱۸ ماه مخفی زندگی کند. به باور حامد عباسی، عضو حزب مودرات/محافظ کار، معاهده دوبلین تنها بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت مبدل شده‌ است.

آرزو سه فرزند دارد و مدت دو و نیم سال در سوئد زندگی کرده و ۱۸ ماه این زمان را مخفی به‌سر برده ‌است.

بعد از هشت ماه بررسی اداره مهاجرت از وی خواست که دوباره به ایتالیا برگردد. معاهده دوبلین چنین حکم می‌کند که پرونده پناهجویی فرد در اولین کشور اروپایی که فرد در آن وارد می‌شود، بررسی شود. آیا آرزو به ایتالیا برگشت؟

– نه، به ایتالیا نرفتم، فرزندانم در اینجا عادت کرده‌ بودند و وضعیت سلامتی دخترم که مریضی روانی دارد در هشت ماه اول زندگی در سوئد بهتر شده‌ بود. من نمی‌توانستم فرزندانم را در مشکلات بیشتر قرار بدهم. در سوئد مخفی شدم.

در صورت اجرایی‌نشدن معاهده دوبلین احتمال آن می‌رفت که شمار بیش از حد زیاد پناهجویان به اروپا بیایند. در شرایط کنونی اما این معاهده عواقب بد بی‌سرنوشتی و ضیاع وقت برای پناهندگان را در بر دارد. حامد عباسی، عضو حزب مودرات در کمون نورتیلیا، به رادیو سوئد چنین می‌گوید:
– معاهده دوبلین مانند هر قانون دیگر جهات مثبت و منفی خود را دارد.

بحث در مورد سیاست مشترک پناهنده‌پذیری کشورهای اتحادیه اروپا جریان دارد که به باور حامد عباسی ممکن است در پنج یا ده سال آینده عملی شود. تلاش می‌شود که منابع کشورهای اتحادیه اروپا و وقت پناهجویان به هدر نرود. آرزو امیدوار است که روزی چنین شود.

– بسیار خوب خواهد شد اگر پناهجویان حق انتخاب داشته باشند و بتوانند در کشوری که درخواست می‌دهند بمانند.

به نظر حامد عباسی، عضو حزب مودرات در نورتیلیا، معاهده دوبلین به وسیله‌ای مبدل شده که کشورهای اتحادیه اروپا از مسئولیت‌پذیری در قبال پناهجویان فرار کنند.

– معاهده دوبلین فرار از مسئولیت است و بی‌سرنوشتی پناهجویان ناشی از این معاهده ضایع وقت برای افراد و کشورهاست.

SR

Check Also

خشم مودرات‌ها از اظهارات اخیر حنیف بالی در مورد رابطه ايران وسوئد

الکومپس – استکهلم: حنیف بالی نماینده پارلمانی حزب مودرات به دلیل انتقاد شدید که در …