Johan Nilsson/TT

سهم مردان در نرخ بيكاری برابر زنان شد

برای نخستین بار در بازار کار سوئد، میزان بیکاری درمیان مردان و زنان برابر شده و به شش و هفت دهم درصد رسیده است. پیش از این میزان بیکاری مردان بیش از زنان بود.

 اولّه آهل‌بَری از تحلیلگران اداره کاریابی به تلویزیون سوئد گفته است از پایان سال ۲۰۱۱ تاکنون، برای اولین بار است که شمار مردان و زنان بیکار به یک سطح رسیده است.

اداره‌ی کاریابی یکی از دلایل برابرشدن بیکاری مردان و زنان را دشواری در یافتن کار توسط زنان متولد خارج از سوئد می‌داند.

اولّه آهل‌بَری نیز می‌گوید ثبت نام مردان بیکار در اداره‌ی کاریابی مختصری کاهش یافته و درعوض میزان ثبت نام زنان بیکار بالا رفته است.

یک نمونه از این زنان، ربابه حیدری ست. او اهل افغانستان است، اما در ایران زندگی کرده و از آنجا نیز به سوئد آمده است. او پس از چهارسال اقامت در سوئد موفق به دریافت اجازه‌ی اقامت شد، اما تا اکنون که دو سال و نیم از اقامتش می گذرد، نتوانسته شغل مناسبی پیدا کند. به عقیده‌ی او مردان امکان بیشتری برای حضور در جامعه و یافتن کار دارند.

او به تلویزیون سوئد گفته است می‌خواهد بتواند کاری را که پیشتر به آن اشتغال داشته پیدا کند. به نظر او حل مشکل بیکاری به ویژه بیکاری زنان باید توسط دولت و اداره کاریابی انجام شود.

Check Also

رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد اقامت های مؤقت در سوئد را مورد انتقاد قرار داد

چشم انداز تسویه مهاجرت باعث نگرانی می شود هیچ کشوری در جهان آنچه را که …