Home / خبرها / سوئد از قدردانی سازمان همکاری میان کشورهای پیشرفته ابراز خرسندی کرد

سوئد از قدردانی سازمان همکاری میان کشورهای پیشرفته ابراز خرسندی کرد

سازمان همکاری و توسعه‌ اقتصادی که نهاد همکاری میان کشورهای پیشرفته‌ است، از سوئد به دلیل ارزشمندی کمک‌های خارجی آن قدردانی کرد.

این سازمان هر پنج سال یک بار کمک‌های خارجی سوئد را به کشورهای فقیر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.
وزیر کمک‌های خارجی سوئد، پتر اریکسون از قدردانی این سازمان ابراز خرسندی بسیار کرد.
سازمان همکار و توسعه‌ اقتصادی بویژه اهمیت دادن سوئد به مبارزه با فقر و پیشبرد برابری زن و مرد بوسیله‌ کمک‌های خارجی خود را ستایش انگیز نامیده است. پتر اریکسون خود نیز گرایش سوئد به فقرزدایی و برابری از طریق کمک‌های خارجی را تایید می‌کند.
انتقاد سازمان همکاری و توسعه‌ اقتصادی در زمینه کمک های خارجی سوئد این است که این کمک ها کمتر به دولت‌ها پرداخته می‌شود. پتر اریکسون می‌پذیرد که چنین است اما می‌گوید در صورتی که دولت های مورد نظر در جهت دموکراسی حرکت کنند، ممکن است سوئد در روش خود در این زمینه تجدید نظر کند.

SR

Check Also

اولین زن فضانورد سوئدی راهی فضا شد

الکومپس – اخبار: نخستین زن سوئدی، بعداز ظهر دیروز از پایگاه بایکوُنور در قزاقستان به …