Home / خبرها / شرایط زیست‌محیطی وبهبود آن درشهرهای سوئد

شرایط زیست‌محیطی وبهبود آن درشهرهای سوئد

برای اجرای پروژه‌ حفظ محیط زیست و مناسب‌ترکردن شهرهای سوئد با شرایط زیست‌محیطی، ۹ شهر از کمک های مالی برخوردار خواهند شد.

 به هر یک از این شهرها که در سرتاسر کشور قراردارند ازجمله لوند در جنوب و اومئو در شمال، مبلغ ۳۵ میلیون کرون پرداخت خواهد شد. بودجه‌ی اجرای این پروژه برای هر شهر ۷۰ میلیون کرون است که نیم دیگر آن را خود این شهرها تامین خواهندکرد.

هدف این پروژه، رسیدن این شهرها تا سال ۲۰۳۰ به موقعیت مناسب زیست‌محیطی‌ست. نظارت بر اجرای این پروژه به عهده‌ دانشکده‌ فنی استکهلم است.

Check Also

إمام وستروس شغل “مناسب مسلمانان” را به کارجویان نصيحت ومعرفی می کرد

یکی از امامان مساجدی که در بازداشت هستند و پلیس امنیت سوئد خواهان اخراج آنان …