Home / خبرها / شركت آبيس در چارچوب اتهام اداره مهاجرت/ ایجاد شغل های ساختگی برای دریافت اقامت
Stina Stjernkvist / TT

شركت آبيس در چارچوب اتهام اداره مهاجرت/ ایجاد شغل های ساختگی برای دریافت اقامت

اداره مهاجرت شرکت “آبیس” را به تقلب متهم کرد. این شرکت تا به حال بیش از صد تن از پناهجویان را استخدام کرده و آنها بر این پایه توانسته‌اند اجازه اقامت و کار بگیرند.

کار کسانی که در آبیس استخدام می‌شوند کارهای خانگی و رنگ کاری و و دیگر کارهایی از این قبیل انجام می‌دهند.

مریما الیاسویچ، رئیس واحد صدور اجازه‌ کار در اداره‌ مهاجرت، در این زمینه می‌گوید که برای استخدام باید نیاز واقعی وجود داشته باشد و ایجاد کار ساختگی و غیر واقعی برای پناهجویان با هدف کسب اجازه‌ کار برای آنان قابل قبول نیست.

اکنون ادراه‌ مهاجرت خواستار جلوگیری از فعالیت آبیس است  و تاکنون نیز در مواردی از دادن اجازه‌اقامت و کار به کارکنان شرکت آبیس خودداری کرده است.

مسئولان آبیس این اتهام را رد می‌کنند و استخدام ساختگی را غیر عملی می دانند. نووه لیدن، مدیر این شركت همزمان با اینکه هدف ایجاد کار برای پناهجویان را تکذیب نمی‌کند، ایجاد کار بدون نیاز واقعی را برای شركت کوچکی مانند آبیس  از نظر مالی بسیار زیان آور است و بنابراین نمی تواند انجام پذیر باشد.

 آبیس اعلام داشته است که در مواردی که اداره‌ مهاجرت به دلیل ساختگی دانستن استخدام از دادن اجازه‌ اقامت و کار خودداری کرده، به شکایت از تصمیم این اداره اقدام خواهد کرد.

Check Also

اولین زن فضانورد سوئدی راهی فضا شد

الکومپس – اخبار: نخستین زن سوئدی، بعداز ظهر دیروز از پایگاه بایکوُنور در قزاقستان به …