Home / خبرها / مبارزه با خشونت ناموسی؛ شعار نامزد حزب ابتکار
Vadim Ghirda/TT & privat

مبارزه با خشونت ناموسی؛ شعار نامزد حزب ابتکار

توکتم جهانگیری نامزد حزب ابتکار فمینیستی در انتخابات اتحادیه اروپا در حال کمپاین است. برنامه او برای اتحادیه اروپا از بین بردن خشونت ناموسی است. او در گفتگوی با رادیو سوئد از شعار اساسی خود می گوید:

– به موضوعات خشونت ناموسی باید در سطح اتحادیه اروپا پرداخته شود.

تجربه توکتم جهانگیری در تبلیغات انتخاباتی برای اتحادیه اروپا همراه با فراز و نشیب بوده، ولی او می‌خواهد به مبارزه خود ادامه بدهد.

– اگر من به عنوان یک سیاستمدار عقب بروم، کی آن قدم را پر خواهد کرد، من باید صدایی برای دیگران باشم.

 موضوعات برابری جنسیتی، محیط زیست و مهاجرت از برنامه‌های عمده حزب ابتکار فمینیستی است.

– ما نمی‌توانیم در مورد مهاجرت صحبت نکنیم در حالیکه در کشورهای اتحادیه اروپا و در اذهان مردم خط‌کشی‌هایی صورت می‌گیرد.

نتیجه نظر سنجی نووس که دیروز جمعه ۲۵ مه ، منتشر شد نشان می‌دهد که ۱،۱ درصد مردم به این حزب رای خواهند داد. در این صورت حزب ابتکار فمینیستی تنها کرسی خود در پارلمان اتحادیه اروپا را از دست خواهد داد.


– رفتن در پارلمان اتحادیه اروپا یکی از اهداف ماست ولی تمام هدف ما نیست. ما به فعالیت و اثرگذاری روی احزاب دیگر ادامه می‌دهیم.

SR

Check Also

خشم مودرات‌ها از اظهارات اخیر حنیف بالی در مورد رابطه ايران وسوئد

الکومپس – استکهلم: حنیف بالی نماینده پارلمانی حزب مودرات به دلیل انتقاد شدید که در …