آمار نظر سنجی جدید که در ماه نوامبر انتشار یافته است

نظر مردم درمورد احزاب؛ بحران تشكيل دولت

باوجود این که کشور با مشکل تشکیل دولت و ایجاد توافقی میان احزاب برای برون‌رفت از بُن‌بست سیاسی موجود روبروست، اما نظر مردم درمورد احزاب تغییر چندانی نکرده است.

 نظرسنجی اخیر مؤسسه‌ سیفو که برای اکوت، بخش خبر رادیو سوئد تهیه کرده، نشان می‌دهد مردم بی توجه به رویدادهای سیاسی مربوط به تشکیل دولت، تا حد زیادی بر عقاید پیشین خود درمورد احزاب باقی مانده‌اند.

یان تئورِل، پروفسورعلوم سیاسی در لوند معتقد است تشکیل دولت و این که کدام حزب در دولت شرکت داشته باشد، نقش تعیین‌کننده‌ای دررای دادن مردم ندارد.

او می‌گوید مسئله‌ تشکیل دولت بی‌تاثیر نیست، اما مسائل ایدئولوژیک و مشخص برای رای‌دهندگان مهم‌تر هستند.

یان تئورِل موضوع خسته بودن مردم از وضعیت پیش‌آمده و تاثیر آن بر نظر مردم نسبت به احزاب را نیز دور از ذهن نمی‌داند.‌

در نظرسنجی بیشترین تغییر مربوط به دو حزب دموکرات‌های سوئد و حزب مودرات است. آرای دموکرات‌های سوئد، از ۱۸ و هشت دهم درصد به ۱۹ و چهار دهم درصد افزایش یافته، اما آرای حزب مودرات از ۱۹ و دو دهم درصد به ۱۸ و چهار دهم درصد کاهش یافته است.

احزاب دیگر تغییر چندانی نداشته و دو حزب محیط زیست و لیبرال کماکان با چند دهم درصد در بالای مرز چهار درصد ورود به پارلمان قرار دارند.

Check Also

رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد اقامت های مؤقت در سوئد را مورد انتقاد قرار داد

چشم انداز تسویه مهاجرت باعث نگرانی می شود هیچ کشوری در جهان آنچه را که …