Home / جامعه / نقض بیطرفی وصف شورای بررسی به تلویزیون ملی سوئد
TT

نقض بیطرفی وصف شورای بررسی به تلویزیون ملی سوئد

شورای بررسی تلویزیون سوئد، رفتار مجریان برنامه‌ مناظره انتخاباتی میان رهبران احزاب را نقض بیطرفی تلویزیون توصیف کرد.

در آخرین برنامه مناظره رهبران احزاب سیاسی در آستانه انتخابات گذشته در تلویزیون ملی سوئد، مجریان برنامه در برابر گفته‌های ییمی اوکه سون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد موضع گرفتند و پس از پایان برنامه گفتند که اظهارات ییمی اوکه سون در مورد همپیوستگی  بسیار تعمیم دهنده بود و آنها این اظهارات  را رد می‌کنند.

تلویزیون ملی سوئد در دفاع از گفته‌ مجریان برنامه اعلام داشت که گفته‌ آنها در مطابقت با قانون فعالیت تلویزیونی است که می‌گوید که فعالیت تلویزیون ملی باید پیرو اصل برابری ارزش همه انسان‌ها باشد.

اما شورای بررسی تلویزیون این استدلال را نمی‌پذیرد و دلیل رای خود را چنین توضیح می‌دهد که رفتار مجریان برنامه یاد شده می تواند به عنوان یک موضع سیاسی تلقی شود و اینکه این موضع گیری مجریان برنامه در پیوند با برنامه مناظره رهبران احزاب در آستانه‌انتخابات بیان شده، این نتیجه گیری را تقویت می‌کند.

یان هلین رئیس بخش برنامه ها در تلویزیون سوئد می‌گوید  موضع گیری شورای بررسی غیر منتظره نبود و مسئولان تلویزیون نیز خودشان به این نتیجه رسیده بودند که مجریان برنامه نمی باید چنین نظری را بیان می‌کردند چرا که این نوع اظهار نظر می تواند به سوء تفاهم درباره‌ بی طرفی تلویزیون ملی  بیانجامد.

Check Also

اولین زن فضانورد سوئدی راهی فضا شد

الکومپس – اخبار: نخستین زن سوئدی، بعداز ظهر دیروز از پایگاه بایکوُنور در قزاقستان به …