نوبل فیزیک 2018 به سه محقق فیزیک لیزری تعلق گرفت

آكادمی سلطنتی علوم سوئداعلام کرد که جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۱۸ به طور مشترک به “آرتور اشکین، جرارد مورو و دونا استریکلند” به پاس نوآوری‌هایشان در عرصه فیزیک لیزری تعلق گرفت.

Check Also

رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد اقامت های مؤقت در سوئد را مورد انتقاد قرار داد

چشم انداز تسویه مهاجرت باعث نگرانی می شود هیچ کشوری در جهان آنچه را که …