Home / خبرها / پرسشنامه.. بسیاری از نامزدان خواهان کاهش یارانه های کشاورزی هستند
Henrik Martinell/SR

پرسشنامه.. بسیاری از نامزدان خواهان کاهش یارانه های کشاورزی هستند

مطابق پاسخ نامزدهای انتخاباتی به سوالات پرسشنامه‌ ای از بخش خبری رادیو ملی سوئد، اکوت، اکثر آنها بر این نظرند که یارانه‌ای که اتحادیه‌ اروپا به کشاورزان در کشورهای عضو اتحادیه می پردازد باید کاهش داده شود.

 پرسشنامه‌‌ اکوت به ۴۵ تن از کاندیداهای رده بالای ۹ حزب در سوئد فرستاده شده است که ۴۳ تن به آن پاسخ داده‌اند. بسیاری از آنها خواستار کاهش یارانه های یاد شده هستند. اما برخی نیز پیشنهاد می کنند که مبلغ کل یارانه تغییری نیابد ولی تغییراتی در پرداخت به کشورهای مختلف و به پروژه‌های مختلف داده شود.

در این زمینه برای نمونه  چهار نامزد از پنج نامزد حزب محیط زیست و حزب ابتکار فمینیستی بر این نظرند که کشاورزی اروپا نقشی بسیار مهم در ایجاد یک نظم اجتماعی و اقتصادی پایدار دارد و از این رو کمک به کشاورزان از اهمیتی ویژه برخوردار است.

کمک به کشاورزان بزرگترین رقم بودجه اتحادیه اروپاست. ۴۰ درصد بودجه‌ اتحادیه اروپا به کشاورزی اختصاص می یابد.

أحزاب سوسیال دموکرات، مودرات، دموکرات‌های سوئد، دموکرات مسیحی، لیبرال و چپ خواستار کاهش این مقدار بودجه برای کشاورزی و اختصاص مقدار بیشتری به اقدامات دیگر هستند. برای نمونه توماس توبه، کاندیدای حزب مودرات می گوید که باید بودجه‌ کشاورزی را کاهش داد و بخشی از مبالغ آن را به مبارزه با تروریسم اختصاص داد که اکنون تنها درصدی ناچیز یعنی ۳ درصد بودجه‌ اتحادیه‌ اروپا به آن اختصاص دارد.

Check Also

خشم مودرات‌ها از اظهارات اخیر حنیف بالی در مورد رابطه ايران وسوئد

الکومپس – استکهلم: حنیف بالی نماینده پارلمانی حزب مودرات به دلیل انتقاد شدید که در …