پیشنهادی جدید برای بالا بردن سن بازنشستگی

 

پیشنهادی جدید برای بالا بردن سن بازنشستگی

 

اداره امور بازنشستگی سوئد پیشنهادی جدید برای افزودن سن بازنشستگی ارائه نمودند .

مطابق این پیشنهاد  سن بازنشستگی کسانی که امروز در سن ۳۵  سالگی هستند هفتاد سالگی خواهد بود . در مورد  افرادی که میان ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۶ متولد شده اند سن بازنشستگی ۶۶ تا ۶۷ سالگی است . البته امروزه هر کسی می تواند زودتر هم بازنشسته شود اما در این صورت حقوق بازنشستگی کامل دریافت نمی کند .

اوله سترگرن، رئبس بخش تحقیق و تحلیل اداره امور بازنشستگی در باره این  پیشنهاد جدید می گوید که علت آن افزایش طول عمر مردم سوئد است و در صورتی که پرداختی های مردم به نظام  بازنشستگی در سطح کنونی باشد،  پرداخت حقوق بازنشستگی در سطحی مناسب و معقول بدون افزایش سن بازنشستگی مقدور نخواهد بود.

Check Also

رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد اقامت های مؤقت در سوئد را مورد انتقاد قرار داد

چشم انداز تسویه مهاجرت باعث نگرانی می شود هیچ کشوری در جهان آنچه را که …