Home / تازه واردان / کارجویی مناسب و نوشتن گزارش فعالیت ماهانه شرایطى هستند كه مانع اقدامات تنبیهانه مى شوند

کارجویی مناسب و نوشتن گزارش فعالیت ماهانه شرایطى هستند كه مانع اقدامات تنبیهانه مى شوند

عکس: Bertil Ericson / TT

کارجویی مناسب و نوشتن گزارش فعالیت ماهانه شرایطى هستند كه مانع اقدامات تنبیهانه مى شوند

تحقيقات اداره کل بازرسی کشور نشان می‌دهد که رفتار تنبیهی صندوق‌های گوناگون بیمه بیکاری در مورد کسانی که مقررات بیمه بیکاری را زیرپا می‌گذارند به شدت متفاوت است.

شخص بیکار برای دریافت پول بیمه بیکاری باید شرایط معینی را رعایت کند. کارجویی مناسب و نوشتن گزارش فعالیت ماهانه در این زمینه از جمله  شرایطى ست كه بايد مراعات شود

اگر شخص بی کار مقررات صندوق بیمه را رعایت نکرد ، باید به صندوق بیمه بیکاری اطلاع داده شود تا اقدامات تنبیهی لازم مانند قطع پرداخت پول بیمه به او انجام گیرد.

در گزارش اداره کل بازرسی کشور آمده  که تفاوت های فاحشی میان صندوق‌های 27-گانه بیمه بیکاری در مورد اقدامات تنبیهی وجود دارد. برخی از صندوق‌ها سختگیرانه عمل می‌کنند و در موارد متعددی به اقدامات تنبیهی دست می‌زنند در صورتی که برخی دیگر در موارد کمتری چنین اقدامی را به عمل می ‌آورند.

آنتون رینگستروم از مسئولان تحقیق اداره کل بازرسی کشور که بررسی در این مورد را انجام داده گفت برای تامین مشروعیت نظام بیمه بیکاری و اعتماد مردم به آن، رفتار برابر با همه اهمیت دارد و نباید تفاوتی میان افراد به دلیل عضویت آنها در صندوق‌های گوناگون  بیمه بیکاری باشد.

همانطورکه بايد برای دریافت پول بیمه مقرراتی را رعایت کرد هر چند که رفتار صندوق ها در این زمینه یک دست نیست.

به نقل از راديو سوئد، یکی از کسانی  که پول بیمه بیکاری خود را از دست داده پرویز بیگ است که در گفتگویی با گزارشگر، شکیلا عیدی زاده گرفتاری خود را در این مورد شرح می دهد. وی نخست در این باره سخن می‌گوید که به او اطلاعات لازم در مورد شرایط بیمه بیکاری را نداده اند.

پرویز بیگ می گوید که صندوق بیمه بیکاری به من گفته که منتظر تصمیم نهایی آنها در مورد آینده باشم و اکنون مدت ها گذشته و هنوز آنها اطلاعی در مورد تصمیم خود به من نداده‌اند.

Check Also

على رغم لغو شدن، صندوق بیمه‌های همه‌گانی بیش از ۳۷ میلیون کرون پرداخت کرده است

الکومپس – سوئد: در طول ۵ سال گذشته، مجوز فعالیت ۴۰ شرکت کمک‌یاری توسط سازمان …