Female secretary wearing eyeglasses holding pen and looking at computer screen

گام نخست شما “اقتصاددانان و کارشناسان رشته های امور اداری” در سوئد چیست

اقتصاددانان و کارشناسان امور اداری

عنوان اقتصاددانekonom  و اقتصاددان مدنیcivilekonom  در سوئد بر اساس قانون تنظیم نشدهاند. یک اقتصاددان معمولاً یک دوره سه ساله در دانشگاه یا در مدرسه عالی درس خوانده است و در پایان مدرک کارشناسی (لیسانس) دریافت کرده است. یک اقتصاددان مدنی یک دوره چهار ساله درس خوانده است. برای نمونه برای حسابرس شدن لازم است که سپس درسهای تکمیلی را بر اساس مقررات ویژه بخوانید. پس از سه سال کار عملی رده بالا و آزمون حسابرسی میتوانید حسابرس شوید.

ارزیابی مدارک تحصیلات خارجی

ارزشیابی دانشنامۀ خارجی توسط شورای دانشگاهها و مدارس عالی انجام می شود. 

برای ارزشیابی تحصیلات خارجی خود بایستی یک تقاضانامه تنظیم و مدارک خود را به شورای دانشگاهها و مدارس عالی (UHR) ارسال کنید. در وبسایت  utbildningsbedomning.uhr.se یک تقاضانامه وبسایتی دیجیتال وجود دارد که می توانید تقاضانامۀ خود را تکمیل کرده و مدارک خود را، ترجیحاً فتوکپی رنگی، بارگذاری کنید.

ضمناً بایستی اسناد و مدارک دیگری را نیز ارسال کنید. اسناد و مدارکی که به یکی از زبانهای اسکاندیناوی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی یا اسپانیائی صادر یا ترجمه شده باشند نیازی به ترجمه ندارند.مدارک به سایر زبانها بایستی توسط یک مترجم رسمی ترجمه شوند. ادارۀ کاریابی در بسیاری از موارد برای ترجمۀ مدارک کمک می کند.

در وبسایت شورای دانشگاهها و مدارس عالی در مورد ارزشیابی مدارک مطالب بیشتری بخوانید. 

تحصیلات تکمیلی

پس از آنکه تحصیلات شما مورد قضاوت قرار گیرد و ارزیابی شود شما میتوانید یا مستقیماً به بازار کار مراجعه کنید و یا تحصیلات تکمیلی خود را آغاز کنید تا بتوانید امکانات خود برای یافتن کار را افزایش دهید.

دورۀ آموزشی تکمیلی در دانشگاهها و مدراس عالی سوئد برگزار می شود. این دوره های آموزشی واجد شرایط دریافت کمک مالی تحصیلی بوده و 1 تا 2 سال طول می کشند.

یک گزینه برای اقتصاددانانی که دستکم دارای مدرک کارشناسی یا تحصیلات سه ساله دانشگاهی هستند، تحصیلات بازارکار به نام “راه کوتاه” است.

پیوندهائی به وبگاههای دیگر

Check Also

یک کارزار مهم برای جمع آوری امضاء برای اعطای اقامت دائم

الكومپس – استکهلم : فعالان و سازمان های مربوط به حقوق پناهندگان برای جمع آوری …