گریتا تونبری.. الهام بخش جوانان برای مبارزه با تغییرات اقلیمی

روز جمعه 15 مارس دانش‌آموزان در سراسر جهان با برگزاری اعتراضات گسترده دست به اعتصاب به منظور مبارزه با تغییرات اقلیمی زده اند.

ابتکار موسوم به اعتصاب مدارس/مکاتب را گریتا تونبری دانش آموز شانزده ساله سوئدی در دست دارد. او به اکوت، بخش خبر رادیوی سوئد می‌گوید: احساس فوق العاده دارم. دانش آموزان در حدود 2052 نقطه در 123 کشور در سراسر جهان حتى در انترکتیکا در قطب جنوب دست به برگزاری اعتراضات گسترده زده اند.

او در پاسخ به این که چه الزاماتی را معترضان مطرح می‌کنند گفته است: من نمی توانم به نمایندگی از دیگران حرف بزنم اما من بخاطر اجرای کامل توافق‌نامه پاریس از سوی سوئد در اینجا ایستاده ام. با خواندن توافق نامه پاریس این را درک می کنیم که این توافق نامه نسبت به هر قرارداد دیگر محکم‌تر و قاطعانه الزاماتی را وضع کرده است که باعث تغییر در یک مقیاسی است که برای ما قابل درک نیست.

Check Also

رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد اقامت های مؤقت در سوئد را مورد انتقاد قرار داد

چشم انداز تسویه مهاجرت باعث نگرانی می شود هیچ کشوری در جهان آنچه را که …