Home / كليد سوئد (page 2)

كليد سوئد

روز شیرینی دارچینی “Kanelbullens dag” در سوئد

Foto: TT در مثل اين روز هر سال سوئدى ها جشن مي گیرند. روز 4 اكتبر به نام روز “كيک دارچینی” یا “Kanelbullens dag” نامیده شده . و این کیک نوعى از كيک های محلی است که مخلوطى بر آن از شکر، دارسين و كمى كره مى باشد كه بسيار …

ادامه مطلب »

گام نخست شما “اقتصاددانان و کارشناسان رشته های امور اداری” در سوئد چیست

اقتصاددانان و کارشناسان امور اداری عنوان اقتصاددانekonom  و اقتصاددان مدنیcivilekonom  در سوئد بر اساس قانون تنظیم نشدهاند. یک اقتصاددان معمولاً یک دوره سه ساله در دانشگاه یا در مدرسه عالی درس خوانده است و در پایان مدرک کارشناسی (لیسانس) دریافت کرده است. یک اقتصاددان مدنی یک دوره چهار ساله درس خوانده است. …

ادامه مطلب »

چگونه آموزگار یا معلم گام نخست شغلی را در سوئد بگذارد

شغل معلمی یکی از شغلهائی است که به پروانه نیاز دارد و شما باید از اداره کل مدارس درخواست پروانه معلمی بدهید. ارزیابی مدرک خارجی پایان تحصیلات به منظور ‏درخواست اجازه کار به عنوان یک معلم یا معلم پیش دبستانی نیاز به پایان تحصیلات عالی و یک کارنامه‌ تحصیلات است …

ادامه مطلب »

مهمترين سايت هاى پـژوهش علمی و آموزش عالی در سوئد

مهمترين سايت هاى پـژوهش علمی و آموزش عالی در سوئد پـﮊوهش های علمی در سوئد www.forskning.se/omwebbplatsen/inenglish   تحقیق در علوم زیست محیطی و طبیعی www.swedishepa.se   شورای علمی www.vr.se/english.html   صندوق تحقیقات علمی در دانشگاه ها www.vr.se/english.html   شورای پـﮊوهشی، زندگی اجتماعی و عملی forte.se    

ادامه مطلب »

ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی در سوئد

ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی در سوئد اگر شما می خواهید در سوئد کار کنید یا به تحصیل ادامه دهید از شورای دانشگاه ها و مدارس عالی UHR  تقاضا نمایید که مدارک تحصیلی شما را ارزشیابی نمایند. برای دریافت ارزشیابی باید تحصیلات شما با گرفتن پایان نامه تحصیلی به پایان رسیده …

ادامه مطلب »

نگاهی بر قوانین سوئد

نگاهی به قانون: حقوق قانونی و آزادیهائی که مردم در سوئد از آنها برخوردار هستند، در وهله نخست توسط سه قانون اساسی کشور تنظیم میشوند: قانون نظام حکومت regeringsformen، قانون آزادی مطبوعات tryckfrihetsförordningen و قانون اساسی آزادی بیان. Yttrandefrihetsgrundlagen. قانون نظام حکومت معین میکند که قدرت دولتی بایستی با توجه …

ادامه مطلب »