Home / درباره الكومبس

درباره الكومبس

شبكه” الكومپس” يكی از رسانه هاى سوئدى به زبان فارسى،عربی،تگرینی،سومالي و سوئدی است، و بخش عربی آن يكى از شايع ترين و محبوب ترين در سوئد و شمال اروپا مى باشد. د.محمود صالح آغا آن را در سال 2012 به عنوان يـﮏ سايت خبرى اما كوچک تاسیس نمود ولى با گذشت زمان اين سايت خبرى كوچک كم كم به یکی از رسانه هاى خبرى گسترده تبديل شد و با وجود حجم كم در منابع و عدم تكيه بر كمک های داخلی و یا خارجی شبکهِ “الكومپس” تکامل یافت .
شبکه “الکومپس” به اصول رسانه ها ومطبوعات پایبند است و از قوانین و آیین آن در سوئد و اتحاديه اروپا سرچشمه می گیرد و همیشه انسان را مبدای هنر خود می داند.
و یکی از اهداف مهمی که شبکه “الکومپس” آن را در مرتبه نخست می داند سعی به ادغام تازه واردان در جامعه اى نوین است
شبكه “الكومپس” هيچ گونه وابستگی یا پشتیبانی سیاسی، دینی، نـﮊادی،قومی، ملی گرایی ویا ایدئولوژی ندارد و کاملاً بی طرف است و از رويكرد و نگارش نقد منصفانه در مطبوعات خود استفاده مى كند به طورى كه متناسب با نقش مطبوعاتی که در تلاش براى يافت حقيقت و اظهار آن با شفافيت كامل مى باشد. و درعين حال تمام اديان، طوائف، مليت ها و قوميت ها را مورد احترام خود قرار مى دهد و ناگفته نماند برای هر فرد و طرز اندیشه و اظهار نظر آن در حدود تبادل ارا احترام قائل است

شبکه “الکومپس” پیشگام در ویـژیدن و استفاده کردن از زبان مادری در مطبوعات حرفه ای كه در گروه بندی زبان، گروه زبان سوئدی،فارسی،عربی،تگرینی و سومالي در سوئد و اروﭘـا می باشد. و از طريق زبان مادرى درب را بر روى رویدادهای روزانه، دانستنى ها و تازه های خبر گشود و از جمله آن ارائه اطلاعات به مهاجرين، ﭘـناهندﮔـان و تازه واردان است تا بتوانند ديدگاهی درُست و واضح را از كشور بگيرند و همچنین برای دیرین واردان ارتباطی عالی باشد با زبان مادری خود که بخشی از وجود آنهاست