Lazyload image ...

قضية في رسالة: وردت إلى “الكومبس” رسالة من القارئ سهيل باطية، يعرض خلالها ما يصفه بـحادثة إهمال طبي خطيرة، تعرضت لها طفلته البالغة من العمر 5 سنوات فقط، كادت تؤدي […]

1 – 1 of 1