Experten om Säpo-fångarna: ”Det är ett Guantanamo light”

ALTID publicerade idag ett reportage om palestiniern Mohammed Darwish som Säkerhetspolisen hållit fängslad i över fem månader. Vi kan här beskriva den för många okända lag som ger Säpo möjlighet att sätta utländska medborgare i förvar utan att de är misstänkta för brott.

”Lagen om särskild utlänningskontroll” från 1973 gör det möjligt för Säpo att utan riktig rättegång, på blotta misstanken om framtida brott begära att utländska medborgare tas i förvar. Lagen infördes först som en tillfällig lag men kom 1991 att bli permanent. Någon gräns på hur länge en person kan sitta förvarstagen finns inte. Det enda kravet som finns är att Säkerhetspolisen misstänker att personen i framtiden kan komma att begå brott mot rikets säkerhet. Inom lagen ryms också en möjlighet till att besluta om utvisning. Även här räcker bara misstanken om att personen i framtiden kommer att kunna utföra brott.

Fredik Milder, pressekreterare hos Säpo, beskriver att de inte behöver misstänka att en person har begått ett brott i Sverige eller utomlands för att ta någon i förvar och i förlängningen kräva utvisning. Det räcker med att de misstänker att personen kan komma att på något vis stödja terrorverksamhet i Sverige eller utlandet för att lagen ska kunna användas.

Janne Flyghed är kriminolog vid Stockholms universitet, han har länge varit kritisk mot lagen och hur den använimageds. Han berättar att när lagen infördes var den unik i sitt slag just eftersom den bara riktade sig mot utländska medborgare. Flyghed säger att på 70- och 80- talet satt personer i kommunarrest i flera år.

– Det är rättsvidrigt, det ska inte förekomma sådana lagar i en rättsstat, säger han. När Säpo ska ta in en person enligt ”Lagen om särskild utlänningskontroll” sker en förhandling hos Migrationsöverdomstolen.

Där ska avgöras om personen ska fortsätta vara fängslad och om personen i förlängningen ska utvisas. Här får den intagna personen möjlighet att framföra sina synpunkt och sitt försvar.

När det gäller avsaknaden av ordentlig rättslig prövning så finns det paralleller med Guantanamo, det är ett Guantanamo light.

De praktiska möjligheterna till försvar begränsas dock ofta av att Säpo hemligstämplar sina källor med hänvisningar till att offentliggörandet av bevismaterialet kan riskera rikets säkerhet. Till skillnad från en vanlig häktesförhandling där personen måste vara misstänkt på synnerliga eller sannolika skäl räcker det här med att det finns ”anledning” att tro att personens ska begå brott i framtiden.

När förhandlingarna är genomförda lämnar Migrationsöverdomstolen vidare ärendet till regeringen som sedan beslutar om utvisning. Det faktiska beslutet görs alltså inte av en domstol utan av politiker på Justitiedepartementet. Allt hemligstämplas i regel vilket gör det omöjligt för allmänheten att avgöra om politikerna fattat ett riktigt beslut.

Lagen har enligt Flyghed blivit ett sätt genom vilket Säpo kan komma runt vanliga lagar och rättsliga prövningar.

– De har uppenbarligen inga belägg och kan därför inte åtala, då tar de in dem på det här viset istället, säger Janne Flyghed.

Det finns också fall när lagen använts trots att personen blivit frikänd i de rättsliga instanserna. 2004 så frikändes en irakisk man från misstankar om terrorbrott av hovrätten. Kort därefter, trots att han i domstol friats, tog Säpo honom i förvar.

Det är just faktumet att personer kan fängslas utan att vara misstänkta för brott i vanlig juridisk mening och utan ordentlig rättslig prövning som är det mest problematiska enligt Flyghed. Han menar att det finns tydliga paralleller med det amerikanska fängelset i Guantanamo på denna punkt.

– När det gäller avsaknaden av ordentlig rättslig prövning så finns det paralleller med Guantanamo, det är ett Guantanamo light, säger Janne Flyghed.

Det amerikanska terroristfängelset i Guantanamo har internationellt blivit kraftigt kritiserat. En av de största kritikpunkterna har just varit att personer kan hållas inlåsta utan rättegång på obestämd tid. Enligt Säpo har de använt sig av lagen vid ett ”handfull” tillfällen under det senaste året.

Hiram Li

Läs om Palestiniern som hölls i fem och en halv månad, utan åtal: SÄPO FÄNGSLADE PSYKISKT SJUK MAN – “TRODDE JAG VAR IS”

SÅ MÅNGA GÅNGER HAR SÄPO ANVÄNT SIG AV “LAGEN OM SÄRSKILD UTLÄNNINGSKONTROLL”

About Sten

Check Also

Bilder på mördad kvinna stulna

BrottTT Obduktionsbilder på en mördad kvinna har stulits ur en akt på Malmö tingsrätt, avslöjar …