SFI borde vara anpassat efter människors ålder och utbildningsnivå

Svenska för invandrare (SFI) fyller en viktig funktion. Men, som det återkommande rapporteras om, tar det alldeles för lång tid för många att komma in i språket. SFI-undervisningen behöver förändras.

På SFI lär man sig säga ”hej!” och ”hur mår du?”. Men man lär sig också om ”Elsa” som talar om för frisören att hon vill bli klippt vid öronen eller om någon annan ”svensk” person som ska utföra en normal sak i vardagen på ”svenskt vis”. Efter några månader, så har man troligen lärt sig ”hej, hur mår du? – tack, jag mår bra”. Och så självklart svara på frågan var man kommer ifrån och varför ”jag har kommit till Sverige för att…” För alldeles för många människor blir den här konversationen det enda de kan under många långa år. Beror det på att människorna är obegåvade och inte kan lära sig? Nej, absolut inte. Beror det på att de inte vill lära sig språket och väljer att vara beroende av tolkar under resten av sina liv i isolation från samhället och i skam inför barn och barnbarn? Nej, absolut inte.

Det beror på att utbildningen präglas av fel synsätt, läroplan och lärometod. När jag kom till Sverige som ungvuxen i början av nittiotalet och började på SFI satt jag i samma klassrum med alla andra nyanlända. Blandade åldrar, erfarenheter, utbildningsbakgrund och intressen. Jag var tonåring och andra var föräldrar och mor- och farföräldrar. Det enda vi hade gemensamt var att vi var nyanlända som inte kunde svenska. Det gav mig en dålig introduktion i det svenska språket.

Sedan dess har det skett vissa förändringar, men allt för mycket är sig fortfarande likt. Risken är att de förändringar som skulle behövas nu för att de människor som söker sin tillflykt till Sverige ska få en bra start inte prioriteras. Risken är att SFI-undervisningen till och med försämras.

Kan samhället hantera svaret ”tack, men jag mår inte så bra, kvinnan jag älskar blev dödad i ett attentat i hemlandet igår”?

Människor som kommer hit är precis som du och jag, olika. Därför behöver SFI vara anpassad efter individens behov. Utbildningen borde vara anpassad efter människors ålder, för vilken ungdom i senare tonåren står ut med att sitta instängd i flera timmar och lyssna på när föräldrar och föräldrars föräldrar pratar om sina jobbiga barn och ekonomiska bekymmer? Utbildningen borde vara anpassad efter studenternas utbildningsbakgrund. Någon som är lågutbildad eller analfabet vågar kanske inte räcka upp handen och fråga som den akademikern som sitter bredvid gör. Klasskillnaderna blir tydliga på SFI och ger människor olika förutsättningar att lyckas. Utbildningen borde anpassas efter bakgrund och tidigare yrkeserfarenheter. Det stärker gruppen och ger en bra start för det kommande arbetslivet. Det är så fundamentalt att underlätta skapandet av en vi-känsla, av gemenskap och engagemang. Det är så människor kan inkluderas i vårt samhälle.

För inte har alla behov av att lära sig standardfraserna om Elsas frisyr. Varför ska någon som flytt för sitt liv, i sina första kontakter med det svenska samhället, förväntas behöva svara på var hon kommer ifrån och varför hon är här? Varför kan inte SFI istället ge människor verktyg att till exempel få kunskap om vilka intresseföreningar som finns eller fokusera på att uppmuntra människor att berätta om vad de är bra på och vad de är intresserade av att lära sig? Så befriande det hade varit att slippa att få lära sig att alltid svara ”bra” på frågan ”hur mår du?”. Integration måste gå åt båda hållen. Kan samhället hantera svaret ”tack, men jag mår inte så bra, kvinnan jag älskar blev dödad i ett attentat i hemlandet igår”? Vill vi verkligen veta? Nyanlända idag är nästkommande generationers svenska föräldrar och mor- och farföräldrar. SFI-undervisningen av idag får bäring på morgondagens samhälle. Därför borde vi lämna de kortsiktiga enkelriktade lösningarna därhän, de är bara slöseri med tid och resurser. Istället borde vi se och prioritera SFI-undervisningen som en möjlighet till ett samhälle som vi bygger gemensamt. Ett sådant samhälle blir starkare, mer effektivt och tryggare för alla.

Lina Al-Nahar,  medlem i Vänsterpartiet  i Malmö

About Sten

Check Also

Det räcker inte med time-out, Vänsterpartiet kan inte ha afrofobi i sitt parti

Amineh Kakabaveh delade på sin Facebook en manipulerad film som hade skapats av högerextrema Nordisk …