Höga vattenflöden ställer till besvär i Norrbotten. Arkivbild

Fortsatt höga flöden – Norrbotten får barriär

VäderTT

Stora delar av norra Sverige har fortfarande fullt upp med de höga vattennivåerna. I Haparanda ska man under dagen placera ut en skyddsbarriär för att skydda mot översvämningar.

Samtidigt väntas Kalixälven fortsätta stiga under de kommande dagarna.

I dag väntas nivåerna i många av de små- och medelstora vattendragen nå sin kulmen. Sedan börjar vattnet där sjunka undan, en prognos som gäller för bland annat den nordligt belägna kustremsan. Men ökningen av smält snö i de större vattendragen fortsätter. Detta gäller exempelvis Kalixälven.

Där beräknar vi att flödesnivån ökar fram till omkring 16 maj, då det kulminerar, säger Gustav Carlsson, jourhavande hydrolog på SMHI.

MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) har skickat upp 900 meter barriär till Norrbotten för att klara av de höga vattenflödena, rapporterar Sveriges Radios P4 Norrbotten.

En lastbil beräknas komma fram till Luleå under söndagen. Sedan ska man bestämma hur resurserna ska fördelas.

Som det ser ut nu så kommer de att placeras i Haparanda, säger insatsledare Niklas Bergman till radion.

Under gårdagen lade finländska räddningstjänsten ut barriärer kring Torneälven för att klara de höga flödena.

SMHI har utfärdat en klass 3-varning för Norrbottens inland samt kusterna i Norr- och Västerbotten. Det innebär vattenflöden som kan medföra risk för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner, översvämmade hus och vägar. Under dagen väntas nivåerna öka ytterligare, då främst uppströms åt nordväst.

About Sten

Check Also

”Väl värdiga Nobelpristagare”

NobelprisetTT Väl värdiga nobelpristagare som lagt grunden till utvecklingen av läkemedel mot den kroniska leversjukdomen …