Home / Nyheter / Inrikes / Advokat: Domen bör bli en tankeställare
Europadomstolens utslag om en marockan som Sverige velat utvisa sedan Säpo bedömt honom som säkerhetsrisk kan få betydelse även för andra, tror mannens advokat Thomas Olsson. Arkivbild

Advokat: Domen bör bli en tankeställare

BrottTT

En marockan som Säpo bedömt som potentiell terrorist får inte utvisas från Sverige eftersom han riskerar tortyr, enligt Europadomstolen.

Domen har stor principiell betydelse, enligt mannens försvarare.

Domen från Europadomstolen underkänner hela den svenska processen enligt lagen om särskild utlänningskontroll, säger advokat Thomas Olsson.

Till skillnad från Säkerhetspolisen, Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen och den svenska regeringen så anser Europadomstolen att man måste respektera så grundläggande rättigheter som förbudet mot tortyr när man vidtar åtgärder – även om det sker under förespegling av att man bekämpar terrorism.

Mannen har haft uppehållstillstånd och levt i Sverige sedan 2005. Men 2016 slog Säpo larm, då man ansåg att han var en nationell säkerhetsrisk.

Måste anmäla

Men mannen klagade till Europadomstolen för mänskliga rättigheter som nu slagit fast att det inte kan uteslutas att mannen riskerar tortyr och omänsklig behandling i Marocko. Att utvisa mannen skulle därmed innebära en kränkning mot artikel 3 i människorättskonventionen, som säger att ingen får utsättas för detta.

För mannen är domen naturligtvis positiv, säger Thomas Olsson.

Han har ju inte haft någon möjlighet att bemöta de här anklagelserna eftersom de är så vaga och otydliga, samtidigt som de fått väldigt ingripande konsekvenser för honom.

Eftersom hans uppehållstillstånd dragits tillbaka har han numera ingen möjlighet att arbeta i Sverige.

Dessutom har Säkerhetspolisen ålagt honom en mycket omfattande anmälningsplikt, säger Olsson.

”Hejda sig”

Domen kan få konsekvenser även för andra som befinner sig i liknande situationer, tror advokaten.

Den bör ju vara en tankeställare för de myndigheter, och framför allt för regeringen och riksdagen, som vidtar alltmer ingripande åtgärder med motiveringen att det sker i kampen mot terrorism. Man bör kanske hejda sig lite och tänka efter: Vad är det för rättigheter vi trampar på här? säger Thomas Olsson.

Enligt Säpo är det för tidigt att uttala sig om vad Europadomstolens bedömning får för konsekvenser för myndighetens operativa arbete.

Det faktum att det eventuellt finns verkställighetshinder påverkar inte nödvändigtvis grunden för vår säkerhetshotsbedömning, och det är den bedömningen som vi jobbar utifrån, säger Simon Bynert på Säkerhetspolisens presstjänst.

Antalet säkerhetshot som inte kan utvisas är ”förhållandevis få”, säger han.

Jag har ingen exakt siffra men det är en handfull. I de fall det förekommer har vi åtgärder som vidtas utifrån en skala över hur stort hotet bedöms vara, säger Bynert.

Regeringen har utlovat en kommentar under dagen.

About Sten

Check Also

Världsledare pratar utveckling och covid-19

FNTT Hur ska FN:s hållbara utvecklingsmål kunna uppnås när världen härjas av coronapandemin? Frågan diskuteras …