Home / Nyheter / Medicin och hälsa / Alkohol och tobak skadar mer än narkotika
Rökning är ett globalt hälsoproblem. Arkivbild.

Alkohol och tobak skadar mer än narkotika

HälsaTT

Alkohol och tobak utgör ett värre hot mot den globala folkhälsan än alla olagliga droger sammantagna. Skadeverkan av alkohol- och tobaksbruk är mer än dubbelt så stor som från användningen av narkotika, slår en ny rapport fast.

Globalt uppskattar man att nära en av sju vuxna röker tobak, och en av fem dricker sig kraftigt berusad minst en gång per månad. I jämförelse är narkotikabruket långt mindre utbrett: Färre än en av tjugo använde cannabis det senaste året, och långt färre använder andra droger som amfetamin, opioider och kokain.

Forskarna bakom ”Global statistics on alcohol, tobacco and illicit drug use: 2017 status report”, som sammanställer data från WHO och andra instanser, hoppas genom rapporten kunna bidra med ett bredare underlag till dem som fattar beslut i hälsofrågor.

About Sten

Check Also

Här finns Sveriges bästa sjukhus

VårdTT Universitetssjukhuset Örebro, Värnamo sjukhus och Oskarshamns sjukhus har korats till Sverige bästa sjukhus 2018, …