Värdet på bostäder i klimatutsatta lägen kommer att gå ner till följd av höjningar av havsnivån och risker för översvämningar, skriver chefer på SBAB.

Bankchefer: Klimatrisker sänker värdet på bostäder

BostadsmarknadTT

Höjda havsnivåer och översvämningar till följd av extremväder. Klimatförändringarna riskerar att påverka bostadsmarknaden drastiskt – men okunskapen är stor, varnar två chefer på SBAB.

Kunskaperna om klimatförändringarnas inverkan på bostadssektorn måste bli bättre, skriver bankens hållbarhetschef Malin Pellborn och chefsekonom Robert Boije på DN Debatt.

”Marknadsvärdet på bostäder i låglänta, havsnära och översvämningskänsliga områden kommer att gå ner kraftigt och inte bara den dag effekten av den globala uppvärmningen blir tydlig, utan långt tidigare”, skriver de.

Trots att det, enligt bankcheferna, redan finns försäkringsbolag som inte vill försäkra nya bostäder i klimatutsatta lägen har inte insikten om riskerna nått bostadsköparna. En enkätundersökning som genomförts på uppdrag av SBAB bland drygt 1 000 villaägare visar att mer än 80 procent inte tagit hänsyn till klimatrisker när de köpte sin fastighet.

Även på kommunerna saknas kunskap, och bygglov ges till bostäder som länsstyrelserna sedan tvingas stoppa med hänvisning till klimatrisker, enligt debattartikeln.

”2050 kan låta långt bort men med tanke på att standardlöptiden för ett bolån är 30 år så befinner vi oss enbart en låneperiod ifrån då effekterna av den globala uppvärmningen bedöms bli påtagliga i Sverige”, skriver företrädarna för SBAB.

About Sten

Check Also

Storbrand härjar i flismassor i Tyresö

OlyckorTT Det brinner kraftigt i ett över 4 000 kvadratmeter stort område i Skrubba i Tyresö, …