Betongsossen utan jobbmål

PolitikTT

Subventionerade jobb för nyanlända, krisstöd vid lågkonjunktur, ändrade las-regler och så förstås Arbetsförmedlingen. Många är de heta frågorna på nya arbetsmarknadsministern Eva Nordmarks (S) bord.

Men någon ny riktning i jobbpolitiken blir det inte för betongsossen från Norrbotten.

Som första socialdemokratiska arbetsmarknadsminister på mycket länge kommer hon att sväva mållös. Något nytt arbetslöshets- eller sysselsättningsmål är inte aktuellt sedan det förra, närmast hånade, målet om att ha lägsta arbetslösheten i hela EU försvann från dagordningen i våras. Hon ser inte ett siffersatt mål som viktigt alls.

Det måste alltid vara fokus på full sysselsättning, säger hon i en TT-intervju.

Ingen konflikt

TT: Men hur vill du sätta avtryck, hur kommer vi att märka att du är arbetsmarknadsminister?

Jag är i grunden en betongsosse från Norrbotten, säger hon och pekar på sin uppväxttid när stålindustrin var hotad i Norrbotten.

För mig har det aldrig varit någon skillnad, det har inte funnit något motsatsförhållande, ur mitt perspektiv, i goda villkor för basindustrin, arbetsgivarna, eller löntagarna. Snarare tvärtom, arbetsgivare som det går bra för, är en förutsättning för att människor ska ha jobb, bra löner och via den vägen bygga en starkare välfärd.

Så nej, några avtryck i betongen har hon som relativt nytt statsråd ännu inte satt, och aviserar inga heller, delvis fast i tidigare överenskommelser. Men det saknas inte frågor att ta itu med, som hon ärvt från sin företrädare och den uppgörelse som finns med samarbetspartierna Centern och Liberalerna. Vissa skulle kalla det ett kamikaze-uppdrag. Själv tycker hon förstås att hon har fått det roligaste jobbet.

Håller schemat

Ett uppdrag att dra i mål är etableringsjobben – det förslag till statligt lönesubventionerade jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa som fack och arbetsgivare i grunden förhandlat fram. Den 1 juli nästa år är tanken att systemet ska sjösättas och tidplanen ser ut att hålla, även om flera remissinstanser pekat på problem med vad som ska anses som minimilön inom respektive yrke, den nivå som subventionerna är riggade för:

Ja, jag kan inte se något annat än att vi kommer att leverera enligt avtalet, säger Nordmark.

Statsminister Stefan Löfvens baby, krisstöd till företag och anställda vid större ekonomiska bekymmer i en bransch, är också en fråga som parterna är överens om och som är färdigutredd, men som inte finns nämnd i budgeten för 2020. Den är också på gång och är en väldigt angelägen fråga, enligt Nordmark, men ligger inte på hennes bord.

Den frågan ligger på finansdepartementet, den frågan bereds nu.

Ett skarpt besked väntas tidigast i kommande vårbudget.

Ordning och reda

Sen har Eva Nordmark att hantera den för Socialdemokraterna kanske känsligaste frågan, en uppluckrad arbetsrätt, las. En statlig utredning ska i maj bland annat föreslå utökade undantag i turordningsreglerna vid uppsägningar. Men om fack och arbetsgivare lyckats förhandla fram ett eget förslag kommer det att gälla. Men framför allt facken har missnöjt klagat på att tidsramen är illa vald – den krockar med lönerörelsen – och skulle vilja ha mer tid.

Huruvida hon som socialdemokratisk arbetsmarknadsminister är beredd att köra över parterna om de inte hinner klart, är en hypotetisk fråga tycker hon.

Jag utgår ifrån att vi håller den tidsram som är sagt.

Mest akut är ändå att få ordning på den kaosartade Arbetsförmedlingen. Inte heller där kommer svenskarna att märka av att regeringen tillsatt en ny arbetsmarknadsminister – några nya tankar har hon inte. Det är ordning och reda som gäller för Eva Nordmark – ett populärt begrepp från den fackliga värld hon kommer ifrån.

About Sten

Check Also

Grekiskt flyktingläger i lågor

GreklandTT-AFP Greklands största flyktingläger Moria, på Lesbos, har delvis evakuerats till följd av en större …