Svenska våldtäktssiffror kan förklaras av skillnader i juridiken, enligt Brå. Arkivbild.

Brå: Skev bild av svenska våldtäktssiffror

BrottTT

EU-statistiken visar att Sverige är det land där flest våldtäkter anmälts under åren 2013-2017, 63 anmälningar per 100 000 invånare. Det är mer än 30 gånger fler än Grekland, där endast två våldtäkter per 100 000 invånare anmälts under tiden.

Men enligt en ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) är det till stor del är juridiken som gör att Sverige sticker ut, rapporterar Dagens Nyheter.

Studien har jämfört Sverige med Norge, Danmark, Tyskland och England/Wales, och visar att definitionen av våldtäkt skiljer sig mycket från land till land. En annan skillnad är hur lagen ser på sexuella övergrepp på barn under 15 år, där det i Sverige alltid anses vara våldtäkt. Ytterligare en skillnad är att flera våldtäkter som begås av samme gärningsman mot samma offer i många länder räknas som ett brott. I Sverige räknas alla individuella övergrepp som separata brott.

Om vi i Sverige skulle räkna på samma sätt som i Tyskland skulle vi hamna någonstans i mitten av anmälningsfrekvensen i Europa, enligt Brå.

Det finns inget stöd för att Sverige sticker ut negativt när det gäller våldtäktsanmälningar, säger Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd, till DN.

About Sten

Check Also

Guldbron invigd av kungen

TransportTT Den är 140 meter lång, 45 meter bred och väger 3 700 ton. Och nu …