Lena Eskilsson, vice dekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten, och ordförande i styrgruppen för digital examination vid Lunds universitet. Från och med nästa år har fakulteter möjlighet att delta i det tre terminer långt pilotprojektet om digitala tentor.

Fler digitala tentor för landets studenter

UtbildningTT Med digitala tentor spelar inte eländig handstil någon roll för den som rättar svaren. Papper och pennor – och

Läs mer