Minkar i bur på en minkfarm. Arkivbild.

Covidlarm bland arbetare på minkfarm i Polen


PolenTT-Reuters

18 fall av coronavirussmitta har påvisats bland arbetare på minkfarmar i Polen. Djuren har testats, men huvudtesen är att det inte är de som smittat arbetarna, enligt myndigheter.

Polen, som har en stor minkpälsindustri, började testa landets uppfödda minkar och farmarbetare tidigare i november efter att en muterad variant coronaviruset hittats bland minkar i Danmark. Det ledde till ett beslut om massavlivning av djuren i där.

Resultatet av djurtesterna i Polen är ännu inte färdiga, men myndigheterna tes är att de infekterade farmarbetarna snarare smittats av andra människor. Det finns inget samband mellan de 18 fallen, däremot finns det kopplingar mellan enskilda fall och andra infekterade människor.

”I nuläget finns det inget som får oss att dra slutsatsen att minkar är smittkällan till infektionerna hos dessa 18 fall”, skriver chefen för landets sanitära inspektionsmyndighet till Reuters.

About Sten

Check Also

Biden ska börja få underrättelseuppdateringar

USATT-AFP-Reuters Maktövergången i USA inleds nu formellt, i och med att myndigheten GSA godkänner att …