"Vi har provat med olika typer av pyroteknik; kraftiga smällar och en form av häxpipor, en liten raket som far mot fågeln. Kombinerar man dem får de en ganska bra effekt" säger Martin Ekenstierna, viltkontrollansvarig vid Malmö Airport. Arkivbild.

Fågelbevakare jobbar dygnet runt i Malmö

TrafikTT

På Malmö Airport finns anställda som ständigt är i beredskap för att jaga bort fåglar.

Sedan 2013 har man trotsat trenden och haft färre fågelkrockar vid flygplatsen.

Det krävs 3,5 årsanställda för att hålla fåglarna i schack på Malmö Airport. Dygnet runt är de ute och övervakar området och skrämmer fåglar.

Större fåglar som måsar och svanar accepterar vi överhuvudtaget inte på flygplatsområdet. Då kan det bli tal om att man kontaktar trafikledningen och stoppar flygen tills de flugit förbi eller att man lyckats skrämma bort dem, säger Martin Ekenstierna, viltkontrollansvarig.

Trist flygplats

Mycket av arbetet för att hindra fågelkrockar är förebyggande. Det handlar om att göra flygplatsen så tråkig och oattraktiv som möjligt för fåglarna, bland annat genom att ta bort det fåglarna äter.

Och de platser där fåglarna söker skydd och bygger bon ska bort på flygplatsen, säger han.

Det 186 hektar stora gräsområdet innanför stängslet ska exempelvis hållas på en sådan höjd så att fåglarna tycker att det är obehagligt att vara där. Flygplatsen undersöker också möjligheterna att plantera ett visst sorts gräs som fåglarna inte gillar.

Om fåglar trots det väljer att vistas i området gäller det att försöka att skrämma dem, bland annat med pyroteknik, gaskanoner och så kallade panikläten – ljud som fåglar bland annat använder för att varna varandra.

Fallande trend

När inget annat lyckas får man ta till skyddsjakt, som flygplatsen söker och beviljas tillstånd för. Tillståndet gäller 350 fåglar, men inte kungs- och havsörn. Ungefär 100–150 fåglar avlivas vid flygplatsen per år.

Man jagar de fågelindivider som utgör en flygsäkerhetsrisk. Det kan vara de som byggt bo inne på flygplatsen, eller uppehåller sig där på ett sådant sätt.

I Malmö har antalet fågelkollisioner minskat med 10–15 procent per år sedan 2013.

Vi har tack och lov haft en fallande trend, det är vi glada för. Jag hoppas att det är insatserna som ger resultat, säger Martin Ekenstierna.

About Sten

Check Also

Intresseorganisationer: Hjärtvården ojämlik

VårdTT Skillnaderna i hjärtvården mellan Sveriges regioner är så stora att bostadsorten kan ha betydelse …