Fel väg till det arabiska

Att skapa en länk till arabiska länder är nödvändigt i dagens samhälle men det är inte Spiritus Mundi som ska göra det, skriver Laid Bouakaz i debatten kring några Malmöelevers resa till Saudiarbien.

Debatten om tjugo Malmöelevers besök i Saudiarabien saknar sitt riktiga innehåll. Faktum är att Spiritus Mundi inte representerar vare sig den arabiska kulturen i Malmö eller människor som arbetar för att lyfta fram det som förenar arabisk och svensk kultur.

Att reducera den arabiska kulturen till ett land, en flagga och ett enda musikinstrument (luta) är bedrövligt. Den arabiska kulturen är inte bara en rik och gammal etablerad kultur, utan har också haft stor historisk betydelse för den europeiska kulturutvecklingen.

I detta sammanhang kan ett antal frågor ställas: Varför inte kulturutbyte med Egypten, Marocko eller något annat arabiskt land? Hur många elever från Saudiarabien finns på Malmös skolor? Hur många medlemmar med arabisk härkomst har Spiritus Mundi? Varför samarbetar inte Spiritus Mundi med arabiska föreningar i Malmö?

Medan arabiska föreningar och andra eldsjälar som arbetar för integration i Malmö trängs i små källarlokaler och ofta har bedrövlig ekonomi, söker Spiritus Mundi medel och utför resor för miljoner i namn av utveckling av arabisk kultur. Spiritus Mundi är mer eller mindre en vinstdriven verksamhet för handel med kultur.

Vill man arbeta med integration kan man integrera arabiska ungdomar som finns i Sverige och hjälpa dem att förstå Sverige bättre.

Det värsta är att den här debatten pågår utan att många av Malmös cirka 30 000 invånare med arabisk bakgrund vet någonting om Spiritus Mundi som representant för arabisk kultur. Spiritus Mundi lever enögt i sin egen kultur och håller på att förvandla potentiella resurser i Malmö till aktuella samhällskonflikter. Den här typen av kulturhandel kan förstärka främlingsfientligheten. Att skapa en länk till arabiska länder är nödvändigt i dagens samhälle men det är inte Spiritus Mundi som ska göra det.

LAID BOUAKAZ, Fil dr i pedagogik vid Malmö högskola

About Sten

Check Also

”Framgångar i kampen kan bli kontraproduktiva genom att utesluta människor”

Replik på Najma Ali:s debattinlägg angående Vänsterpartiet och afrofobi. Under den kända gruvstrejken i Malmfälten 1969 …