Home / Ekonomi / Finansutskottet: Inga aktieutdelningar

Finansutskottet: Inga aktieutdelningar

PolitikTT

Det är inte försvarligt att företag som får del av de statliga stödpaketen samtidigt genomför aktieutdelningar. Det konstaterar finansutskottet i sin justering av regeringens extra ändringsbudget.

Utskottet konstaterar att en förutsättning för att få ekonomiskt stöd av staten är att arbetsgivaren har ”allvarliga ekonomiska svårigheter”. Utskottet skriver att ”Under sådana förhållanden kan det inte anses försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar”.

Finansutskottet justerar också delar i regeringens extra ändringsbudget. Även familjemedlemmar i små familjeföretag ska omfattas av stödet för korttidsarbete, liksom företag som i huvudsak finansieras av allmänna medel.

Utskottet uppmanar också regeringen att skyndsamt återkomma med förslag att sänka den så kallade anståndsräntan som uppstår för företag som får anstånd med skatteinbetalningar.

About Sten

Check Also

Riksdagen ber regeringen fixa gratislunch

CoronavirusetTT Riksdagens finansutskott ska uppmana regeringen att ordna så att vård- och omsorgspersonal inte blir …