Home / Nyheter / Brott, lag och rätt / Fler asylsökande när skärpta lagen går ut
Det blir fler asylsökande till Sverige om den tillfälliga, skärpta asyllagen upphör nästa sommar. Arkivbild.

Fler asylsökande när skärpta lagen går ut

MigrationTT

Om den tillfälliga, skärpta asyllagen löper ut i sommar ökar antalet asylsökande till Sverige med flera tusen, enligt Migrationsverkets prognos.

Myndigheten varnar för längre handläggningstider och minskat återvändande om man inte får mer pengar.

Den tillfälliga, skärpta asyllagen infördes året efter flyktingkrisen 2015, då 163 000 personer sökte asyl i Sverige. I sommar löper lagen ut, om inte riksdagen bestämmer sig för att förlänga den.

Skulle det bli en återgång till permanenta uppehållstillstånd och mer generösa bestämmelser för anhöriginvandring, kommer antalet asylsökande att öka, spår Migrationsverket i sin novemberprognos.

Femtusen fler

I år väntas cirka 22 000 asylsökande, ett antal som nästa år skulle öka till 26 000 om lagen upphör. Om lagen istället förlängs räknar man med 21 000 asylsökande 2019.

Åren som följer stiger antalet asylsökande ytterligare, om lagen upphör, till 33 000 både 2020 och 2021, mot 21 000 respektive år om skärpningarna består.

Prognosen förutsätter att migrationsuttalandet mellan EU och Turkiet ligger fast.

Migrationsverket varnar i rapporten för längre handläggningstider, att fler blir fast i mottagningssystemet och minskat återvändande – om myndigheten inte får mer pengar.

Då kommer vi att behöva göra stora förändringar i verksamheten. Vi kommer att behöva minska väldigt kraftigt och det kommer att slå hårt mot våra resultat. Det kommer att leda till längre handläggningstider, längre vistelsetider och så vidare, säger Henrik Holmer, Migrationsverkets planeringschef.

Kostar staten mer

Det får konsekvenser både för de asylsökande och för staten, framhåller han.

För det första är det ett problem för den sökande som vill ha ett besked. Det är ingen rolig situation att vänta på ett myndighetsbesked. Sedan har det ju också betydelse för kostnaderna för verksamheten, eftersom de asylsökande bor i mottagningssystemet – och ju längre de gör det desto dyrare blir det för staten, säger Henrik Holmer.

Neddragningarna under året har redan fått konsekvenser. Exempelvis sänks nu prognosen över antalet ärenden som Migrationsverket kommer att hinna avgöra från 50 000 till 47 000.

Oklart läge

På grund av det politiska läget är det inte klart hur mycket pengar Migrationsverket får nästa år. I prognosen utgår man från beräkningar som bygger på den budgetproposition som riksdagen beslutade om förra hösten, vilket innebär en betydande minskning av myndighetens anslag.

I övergångsbudgeten som nyligen lades fram får Migrationsverket mer pengar, men det bedöms inte som realistiskt.

Vi ser inte att något parti har den politiken. Vi utgår från att den kommer att ändras när den väl kommer på plats, om den ens antas, säger Henrik Holmer.

About Sten

Check Also

Homosexualitet nära avkriminalisering i Gabon

GabonTT-AFP En avkriminalisering av ”homosexuella handlingar” tycks närma sig i Gabon. Nationalförsamlingen i det centralafrikanska …