Home / Nyheter / Inrikes / Fler mässlingfall att vänta
Mässling orsakas av ett extremt smittsamt virus.

Fler mässlingfall att vänta

HälsaTT

Fler fall av den mycket smittsamma sjukdomen mässling är att vänta. I många kommuner är andelen mässlingvaccinerade så liten att det finns risk för smittspridning.

Det säger Eva Lindhusen Lindhé, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, till TT.

Vi analyserar provsvar från flera individer och av allt att döma kommer vi att få fler fall bekräftade nu i helgen, säger hon.

Hittills har 18 fall bekräftats, varav tre upptäcktes på Sahlgrenska universitetssjukhuset så sent som på fredagen.

Det pågår stora smittspårningar nu, både på sjukhuset och på en vårdcentral. Förr eller senare kommer smittspridningen att ebba ut, eftersom täckningsgraden i befolkningen är så pass hög som den ändå är. Men innan dess får vi nog räkna med fler fall, säger Eva Lindhusen Lindhé.

Stort intresse

Ett problem i sammanhanget, enligt Eva Lindhusen Lindhé, är att mässling är en så pass ovanlig sjukdom att sjukvårdspersonalen inte känner igen symtomen.

De ”tänker” inte mässling. Dessutom påminner de första symtomen – hosta, röda ögon och feber – mycket om influensa. Inkubationstiden är cirka tio dygn, vilket innebär att de som får symtom nu smittades under julhelgen, säger hon.

Utbrottet har resulterat i att intresset för att vaccinera sig är rekordstort, åtminstone i Västra Götalandsregionen.

Folk ringer hela tiden. Det är bra och vi har ingen brist på vaccin just nu, men för att det inte ska uppstå en bristsituation bör man fundera på hur bråttom det är, säger Eva Lindhusen Lindhé.

Hon dementerar också rykten om att smittan härrör från EU-migranter från Rumänien eller Bulgarien.

Så vitt jag vet finns ingen sådan koppling. Den så kallade indexpatienten smittades efter en resa till Sydeuropa. I länder som Italien, Frankrike och till och med Storbritannien är mässling ganska vanligt förekommande. Inte för att det inte finns vaccinationsprogram, utan för att folk väljer att inte vaccinera sig.

Magisk gräns

Att vaccinationstäckningen i Sverige är god är dock en sanning med modifikation.

I Sverige som helhet är den cirka 97 procent, vilket är två procentenheter över den ”magiska gräns” vid 95 procent som brukar anges för att så kallad gruppimmunitet ska uppstå – då ovaccinerade personer skyddas tack vare alla dem runtomkring som har vaccinerat sig.

Men skyddet varierar. En kartläggning som TT gjort visar att hela 46 kommuner ligger under denna gräns och att elva kommuner ligger under 90 procent. Allra lägst ligger Åre och Övertorneå där endast 83,5 respektive 84 procent av de barn som föddes 2013 vaccinerades 18 månader senare.

Även inom en och samma kommun kan det finnas stora variationer. I Järvaområdet i nordvästra Stockholm, där ett tiotal personer – varav flera barn – insjuknade i mässling förra året, är täckningsgraden bara 82–85 procent.

Det finns en risk i de här områdena, åtminstone för en begränsad smittspridning, säger Eva Lindhusen Lindhé.

About Sten

Check Also

Dominic Cummings: Hjärnan bakom Boris Johnson

StorbritannienTT Han rör sig vanligtvis i kulisserna. Men nu har Dominic Cummings hamnat i strålkastarljuset …