Home / Nyheter / Inrikes / Förskola minskar risken för astma
Tio- och elvaåringar som haft tillgång till förskola medicineras i lägre utsträckning för astma och allergi, visar en ny studie. Arkivbild.

Förskola minskar risken för astma

HälsaTT

Barn som går på förskola tycks löpa lägre risk att i framtiden utveckla astma och allergier. Temporärt ökar risken för infektioner – men på längre sikt finns positiva hälsoeffekter, visar en ny studie.

Och det gäller framför allt barn som inte har äldre syskon, säger en av rapportförfattarna.

Forskning har tidigare visat att förskola av hög kvalitet har en positiv inverkan på barns skolgång. Nu visar en ny studie som gjorts av forskare på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Uppsala universitet att den även minskar risken för att senare utveckla astma och allergier.

Om man ska tro på de här resultaten så är det möjligt att det kan ha med den rika floran av mikroorganismer på förskolorna att göra, säger Anna Sjögren på IFAU.

Temporärt ökad infektionsrisk

Studien har möjliggjorts tack vare den reform som genomfördes 2001, och som gav även arbetslösas barn rätt till förskola, något som tidigare var upp till kommunerna att bestämma.

Därför har forskarna kunnat jämföra arbetslösas barn i de kommuner som innan 2001 inte erbjöds någon plats med arbetslösas barn i de kommuner där reformen inte innebar någon förändring.

Det ser ut som att deras första kontakt med förskolan innebar en ökad infektionsrisk, vilket kanske inte är så konstigt då barn som börjar på förskola blir mer förkylda eftersom de är ovana, säger Sjögren.

Huruvida de gått på förskola eller inte spelade däremot ingen någon roll för sjukhusinskrivningar när de blev mellan tio och elva år gamla.

Tydligast hos de utan syskon

Läkemedelsförskrivningar avslöjade dock att de äldre barnen som inte gått på förskola i högre uträckning fick mediciner för luftvägsrelaterade problem.

Att risken för att utveckla astma och allergier minskade med mellan fem och sex procent för de som gått på förskola – och med hela elva procent för de som gått på förskola och som inte har något äldre syskon.

Har man äldre syskon så finns den rika floran av mikroorganismer redan i hemmet och skillnaden mellan att vara hemma och på förskola är därför inte lika stor, säger Sjögren.

About Sten

Check Also

Skurup om slöjförbud: ”Strider inte mot lagen”

PolitikTT Ett slöjförbud i skolan strider inte mot lag eller författning, bedömer Skurups kommunstyrelse. Planerna …