Home / Utrikes / Europa / Förskola stängs: Misstänkt extremistkoppling
Den kommunala förskolenämnden i Göteborgs stad har beslutat om tillfälligt verksamhetsförbud på en fristående förskola sedan misstankar om kopplingar till våldsbejakande extremism uppdagats.

Förskola stängs: Misstänkt extremistkoppling

UtbildningTT

En fristående förskola i Göteborg får tillfälligt verksamhetsförbud sedan misstankar om kopplingar till våldsbejakande extremism uppdagats. Dessutom finns det enligt Göteborgs stad allvarliga brister i verksamheten.

Det handlar om en fristående förskola i nordöstra Göteborg och beslutet har tagits av den kommunala förskolenämnden.

I samband med en orosanmälan från en förälder intensifierade vi tillsynen, vilket ledde fram till det här beslutet, säger Amanda Larsson, chef på förskoleförvaltningens enhet för juridik och ärendehantering.

Förskolan har funnits sedan 2016 och flera tillsynsärenden har pågått genom åren. Av underlaget till beslutet om att stänga förskolan framgår att även Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten (EBM) har granskat förskolan.

Slussat vidare pengar

Enligt Larsson handlar kopplingen till våldsbejakande extremism om att personer i ledning och styrelse har nära koppling till en religiös förening som av myndigheter bedöms inte vara förenlig med grundläggande demokratiska värden. Förskolan har, enligt EBM, under två år slussat med än en halv miljon kronor av förskolans medel till den religiösa föreningen.

Det som gör att vi fattar beslut om att stänga ner förskolan tillfälligt handlar om den nära kopplingen till föreningen, säger Amanda Larsson.

70 barn drabbas

För att verksamheten ska kunna fortsätta drivas måste huvudmannen se till att samtliga inom ägar- och ledningskretsen är lämpliga att bedriva förskoleverksamhet, samt att bristerna i verksamheten rättas till.

De har lokaler där det är lämpligt att ha 56 barn, men de har 70 barn som går där. Dessutom är personalomsättningen hög, och det har kommit in klagomål på konfessionella inslag i verksamheten, vilket inte går i linje med läroplanen, säger Amanda Larsson.

Verksamhetsförbudet träder i kraft den 2 mars. De 70 barn som går på förskolan ska erbjudas platser på en närliggande kommunal förskola.

TT har flera gånger sökt förskolans vd och styrelsemedlemmar.

About Sten

Check Also

Vaccintest i gång i Storbritannien

StorbritannienTT Frivilliga har börjat vaccineras i ett test med ett nytt vaccin mot coronaviruset i …