Heléne Fritzon (S), migrationsminister och biträdande justitieminister. Arkivbild.

”Månggifte kan stoppas utan lagändring”

PolitikTT

Allianspartierna tycker att regeringen är för långsam i frågan om att förbjuda månggiften som ingåtts utomlands.

Men enligt juridisk expertis behövs egentligen ingen lagändring – äktenskapen kan underkännas med nuvarande lag.

I våras gav riksdagen i uppdrag till regeringen att tillsätta en utredning med målet att månggiften som ingåtts utomlands inte längre ska accepteras i Sverige.

Nu har det gått ett halvår och vi har inte hört någonting och vet ingenting om någon utredning är på gång, säger Ewa Thalén Finné (M), ledamot i civilutskottet, till TT.

Allianspartierna har därför kallat Heléne Fritzon (S), migrationsminister och biträdande justitieminister, till utskottet för att förklara sig. Även Skatteverket och Migrationsverket är kallade.

En enig allians är redo att fatta beslut. Vi vill inte att månggifte ska vara accepterat i Sverige, även om man kommer från andra länder. Det är en patriarkal struktur som drabbar kvinnor, säger Ewa Thalén Finné.

Het fråga

Månggiften ingångna i utlandet har varit en het fråga i medierna på senare tid och härom dagen gav regeringen Skatteverket i uppdrag att kartlägga företeelsen. Bland annat vill Fritzon att verket ska utreda i vilken mån barn är berörda, vid vilken tidpunkt äktenskapen ingåtts och varför de registrerats.

Det är långt ifrån tillräckligt, tycker Ewa Thalén Finné:

Vi behöver en ändrad lagstiftning, är jag tämligen säker på.

Men enligt Heléne Fritzon behövs en analys innan en eventuell lagändring utreds. Hon säger också att Skatteverkets kartläggning ska ske skyndsamt och att hon gärna diskuterar frågan med civilutskottet.

Jag tror att alla som nåtts av uppgifterna (om registrerade månggiften) upprörs av dem. Min grundinställning är att i svensk lag är månggifte förbjudet, säger Helén Fritzon.

Behövs inte

Men egentligen behövs inga kartläggningar eller utredningar. Det finns redan lagligt stöd för att underkänna polygama äktenskap, säger Göran Lind, professor i familjerätt vid Örebro universitet. Han syftar på en paragraf som säger att utländska äktenskap ska underkännas om de strider mot grunderna i den svenska rättsordningen.

Jag har rekommenderat domstolar och myndigheter att de ska tillämpa denna princip och vägra erkänna utländska polygama äktenskap. I den svenska rättsordningen ligger principen om makars lika värde och principen att man inte ska diskriminera på grund av kön.

Han påpekar att Migrationsöverdomstolen i december i fjol vägrade uppehållstillstånd för två kvinnor som var gifta med samma man, redan bosatt i Sverige.

Även Skatteverket har en möjlighet att använda denna undantagsprincip om äktenskap som strider mot den svenska rättsordningen, säger Göran Lind.

Advokat Ulf Bergquist, specialiserad på internationell äktenskapsrätt, delar Göran Linds uppfattning.

Den som vill ha saken klarare avgjord kan hävda att det behövs ny lagstiftning. Men enligt vår uppfattning så kan man redan i dag vägra erkänna månggiften. Och att Skatteverket registrerat månggifta är inte bindande för andra myndigheter, exempelvis kommuner, säger Ulf Bergquist.

Nu har det gått ett halvår och vi har inte hört någonting och vet ingenting om någon utredning är på gång. Vi vill ha besked i den här frågan.

Ewa Thalén Finné (M), ledamot i riksdagens civilutskott, till TT om varför statsrådet Heléne Fritzon (S) samt Skatteverket och Migrationsverket kallas till utskottet för att klargöra om en utredning för att stoppa månggifte är på gång.

About Sten

Check Also

Naken man körde full från badplats

BrottTT En överförfriskad man i 35-årsåldern bestämde sig på onsdagskvällen för att köra i väg …