Home / Ekonomi / Handeln ökade med 2,7 procent

Handeln ökade med 2,7 procent

EkonomiTT

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 2,7 procent i januari jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 2,5 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan december och januari ökade detaljhandelns försäljningsvolym, försäljningen i fasta priser, med 0,9 procent.

Mätt i löpande priser ökade detaljhandelns omsättning med 3,8 procent i januari jämfört med motsvarande månad 2019. Dagligvaruhandeln ökade med 5,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,9 procent.

Uppgifterna om försäljningsvolym är korrigerade för kalendereffekter och, när det gäller jämförelsen mellan januari och december, säsongsvariationer. Siffrorna för dagligvaruhandeln är exklusive Systembolaget.

About Sten

Check Also

Sommartrafiken ställs in på Inlandsbanan

TurismTT Inlandsbanan ställer in all persontrafik i sommar. Anledningen uppges vara minskad efterfrågan under coronapandemin. …