Kraftiga prislyft på livsmedel räckte inte för att hålla inflationen över nollan i eurozonen i maj. Arkivbild

Inflationen på minus i eurozonen

EkonomiTT

Inflationen i eurozonen föll till den lägsta nivån på nästan fyra år i maj, trots kraftiga prislyft på livsmedel. Prisfallet förklaras av dramatiskt minskad efterfrågan på bränsle och lägre elpriser.

Konsumentpriserna i eurozonen sjönk 0,1 procent i maj jämfört med april och steg bara med 0,1 procent jämfört med maj i fjol.

Inflationstrycket i eurozonen har i coronakrisen därmed tryckts ned till den lägsta nivån sedan sommaren 2016.

Europeiska centralbankens inflationsmål ligger på nära 2 procent på medellång sikt, men utvecklingen ligger i linje med förväntningarna.

Energipriserna rasade 12 procent i årstakt i maj i eurozonen, medan priserna på ej förproducerade livsmedel lyfte 6,5 procent.

About Sten

Check Also

Breda fall på börserna i Asien

BörsTT De ledande börserna i Asien föll på bred front i den tidiga onsdagshandeln. Handlarna …