Inte fel av vården att stoppa politikerbesök

Efter de uppmärksammade protesterna mot sverigedemokraten Jimmie Åkessons arbetsplatsbesök på sjukhus runt om i landet har Sveriges kommuner och landsting gjort en juridisk guide för offentliga arbetsgivare hur de ska förhålla sig till politikerbesök.

Enligt guiden är det okej att stoppa politikerbesök om patienter riskerar att känna obehag. Guiden slår också fast att vårdmottagningar inte är att betrakta som offentliga platser trots att det kan vara offentligt driven verksamhet. Guiden säger dock att om man stoppar ett parti så bör man stoppa alla partiet eftersom vården måste vara objektiv.

I guiden står det:

”Om sjukhusledningen öppnar för studiebesök från politiska partier gäller objektivitetsprincipen, och ett urval får bara ske på objektiv grund. Som vi ser det är det tveksamt om missnöje hos personalen mot ett partis åsikter, utgör ett godtagbart objektivt skäl för att neka tillträde.”

SKL säger också att det inte är tillåtet för personal att demonstrera på arbetstid eller lämna arbetsplatsen i protest. Det är dock inte tillåtet för en arbetsgivare att förbjuda de anställda att prata med journalister.

I guiden står det:

”Politiska manifestationer under arbetstid är inte tillåtna. En offentlig arbetsgivare kan självklart förbjuda vissa aktiviteter under arbetstid – till exempel anordnande av protestmöten, planering av proteståtgärder, framställandet av skrivelser och liknande. Sådana aktiviteter inverkar typiskt sett skadligt ”på arbetets behöriga gång”. Att exempelvis lämna arbetsplatsen för att man inte sympatiserar med studiebesökares åsikter kräver arbetsgivarens medgivande. Däremot är det inte godtagbart för en offentlig arbetsgivare att generellt förbjuda de anställda att under arbetstid samtala med journalister.”

 

Redaktionen
Externa länkar:
Vägledning om studiebesök av politiska partier
 

About Sten

Check Also

Nobelpris för upptäckt av hepatitvirus

NobelprisetTT Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin uppmärksammar banbrytande forskning som gjort det möjligt att …